Aktivista tvrdí, že v Petržalke do ovzdušia uniká azbest, úrady to nepotvrdili

31.10 2018, TASR

Bratislava, 29. októbra - Neďaleko novej štvrte v bratislavskej Petržalke české laboratórium nameralo zvýšené hodnoty azbestu. Podľa neho sa uvoľňuje pri asanačných prácach na umelom kopci, z ktorého sa zemina vozí na stavbu bratislavského obchvatu.


Dragun preto vyzýva Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na odber vzoriek, ktorý by nespochybniteľne potvrdil alebo vyvrátil prítomnosť azbestu. ,,Aby nikto nemohol mať pochybnosti, či naše vzorky boli akreditované, neakreditované, dobre alebo zle odovzdané," hovorí. Na účasť na odbere pozýva aj konzorcium, ktoré stavia bratislavský obchvat, a developera štvrte.

,,Zvýšené množstvo azbestu bolo namerané aj vo vzduchu, taktiež boli nájdené aj mimo areálu skládky veľké častice eternitov a azbestových vlákien," opisuje Dragun, podľa ktorého zvyšky azbestu pochádzajú z azbestových striech, ktoré sa na skládku v minulosti vozili. V niektorých vzorkách, najmä zo vzduchu, podľa aktivistu laboratóriá namerali 50- až 60-násobné prekročenie limitov. Meranie sa malo uskutočniť približne pred dvoma týždňami a vykonával ho priamo pracovník pražského laboratória. Starostovia mestských častí Rusovce, Jarovce a Čuňovo v tejto súvislosti listom vyzvali ministra životného prostredia Lászla Sólymosa (Most-Híd), aby vývoz zeminy z umelého kopca zastavil.

Recykláciu umelého kopca na vlastné náklady realizuje spoločnosť Cresco Group, developer projektu Slnečnice. Tvrdenia, že v umelom kopci sa okrem iného nachádza nebezpečný azbest, sa podľa jej marketingového riaditeľa Pavla Baslíka nezakladajú na pravde. ,,Žiadne nám známe prieskumy ani merania prítomnosť azbestu nepotvrdili a doteraz sa pri recyklácii tento materiál nenašiel a do budúcna to ani nepredpokladáme. V prípade, že by sa pri recyklácii vyskytla akákoľvek nevyhovujúca látka, sme pripravení na túto situáciu reagovať odborne a v zmysle zákona," povedal pre TASR. Pripomenul, že recyklácia je povolená orgánmi štátnej správy vrátane orgánov ochrany životného prostredia. Firma, ktorá recykláciu realizuje, tiež podľa jeho slov pravidelne odoberá a vyhodnocuje vzorky zeminy a vody.

SIŽP tvrdí, že v oblasti vykonáva a bude aj naďalej vykonávať prísne kontroly. ,,Ak sa podozrenia potvrdia, samozrejme, podnikneme všetky kroky, aby sa dosiahla náprava. Kým kontroly nebudú ukončené, nemôžeme uvádzať bližšie informácie," uviedla za inšpekciu Iveta Hučko Stypová. Na otázku TASR okolo výzvy na verejný odber vzoriek zatiaľ nereagovala. Odber vzoriek však neplánuje RÚVZ Bratislava. ,,Úrad verejného zdravotníctva sa nezaoberá výskytom azbestu vo voľnom prostredí," povedala pre TASR zástupkyňa regionálneho hygienika Jindra Holíková. Dodala, že azbest je nebezpečný len v prípade dlhodobej expozície jemným vláknam, najmä pri práci s týmto materiálom.

Prípad vývozu kontaminovaného odpadu v súvislosti s výstavbou diaľničného obchvatu D4 na základe trestného oznámenia už dlhšie vyšetruje aj polícia. ,,V danej veci sú vykonávané všetky potrebné úkony s cieľom jej náležitého objasnenia. Obvinenie voči konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo. Vzhľadom na štádium trestného konania bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť," povedala pre TASR bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Zdravie a ŽP