Preskočit na obsah

Ako zvýšiť ochranu vtáctva v okolí letísk

18.05 2023, Enviroportal

Približne 1 000 vtákov ročne zahynie v súvislosti s leteckou dopravou na bratislavskom letisku. Dobrým príkladom, ako spojiť ochranu živočíchov a bezpečnosť leteckej prevádzky, predstavujú letiská v Ríme.

 

Tu začali využívať systém opatrení, ktorý nespočíva len v plašení zvierat, ale v dlhodobom plánovaní a úprave územia v okolí letísk.

Medzi hlavné opatrenia patria:

  • uzatváranie skládok v okolí letísk,
  • cielene prispôsobenie starostlivosti o zeleň v ročných obdobiach,
  • prehodnocovanie a zmena spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy,
  • usmerňovanie všetkých stravovacích a gastro prevádzok pri letiskách, ktoré by mohli byť zdrojom obživy vtákov.

Spomínané riešenia by mohli pomôcť aj slovenským letiskám. O príkladoch dobrej praxe vo svete diskutovali v Ríme aj zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia v rámci projektu IMPEL. Predpokladá sa ďalší vývoj aktivít na zvýšenie ochrany voľne žijúcich vtákov na Slovensku.

Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR