Preskočit na obsah

Ako vyzerá zmena klímy v Európe?

03.06 2021, Enviroportal

Je všeobecne známe, že zmena klímy ovplyvňuje spoločnosť a životné prostredie. To, ako postihuje jednotlivé regióny Európy a ako na ňu reagujú obyvatelia či príroda, môžete zachytiť vaším fotoobjektívom.

Európska environmentálna agentúra vyhlásila fotosúťaž s názvom Climate Change PIX, ktorej cieľom je zachytiť meniacu sa klímu a opatrenia, ktoré prijímame na zmiernenie ich dopadov.  

Fotografie je možné posielať do 1. augusta v niektorej zo štyroch súťažných kategórií:Jaroslav Vyhnička - víťaz súťaže REDISCOVER NAture 2020

 1. Dopady zmeny klímy na prírodu
  Ako zmena klímy ovplyvňuje naše životné prostredie? Dokážete zachytiť jej dopady na ovzdušie, pôdu, vodu alebo voľne žijúce živočíchy a divo rastúce rastliny?
 2. Dopady zmeny klímy na spoločnosť
  Ako zmena klímy ovplyvňuje nás spôsob života? Dokážete zobraziť, ako ovplyvňuje naše zdravie, životný štýl, mestské a vidiecke prostredie alebo ekonomiku?
 3. Ako rieši zmenu klímy spoločnosť?
  Na všetkých úrovniach – od miestnych komunít po celoeurópske iniciatívy – sa usilujeme o zníženie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa zmene klímy. Dokážete zachytiť toto úsilie
 4. Ako reagujú na zmenu klímy jednotlivci?
  Ľudia sa usilujú o nízkouhlíkový životný štýl a snažia sa zvládnuť extrémy počasia. Ako to vyzerá vo vašom okolí?


Kto sa môže zapojiť do Climate Change PIX?

Súťaže sa môžu zúčastniť občania 27 členských štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Turecka, Severného Macedónska, Albánska, Kosova, Čiernej Hory, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Spojeného kráľovstva. Účastníci musia byť starší ako 18 rokov. Viac o pravidlách súťaže a účasti sa dočítate na stránke Climate Change PIX.

Víťaz každej z troch kategórií bude odmenený finančnou hotovosťou vo výške 1 000 €. EEA udelí aj osobitnú Cenu mladého fotografa (Youth Prize) za najlepšiu fotografiu vo vekovej kategórii mládeže. Cena publika bude udelená jednému z finalistov na základe online hlasovania. Víťazi budú vyhlásení na jeseň.

Víťazi REDISCOVER Nature 2021: https://www.flickr.com/photos/186410789@N06/sets/72157716483795433/

Foto: Jaroslav Vyhnička
Zdroj: EEA

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Zaujímavosti