Preskočit na obsah

Ako povzbudiť zamestnancov k ochrane klímy?

23.07 2021, Enviroportal

Získať prehľad a uviesť do praxe inovatívne riešenia vedúce ku klimatickej neutralite pomôže aj projekt Young Energy Europe. Jeho cieľom je podporiť praktické opatrenia v európskych podnikoch na ceste ku klimatickej neutralite.

Projekt je zameraný na mladých zamestnancov firiem z rôznych pracovných oblastí, ktorí budú vyškolení v témach efektívneho využívania energie a zdrojov, mobility a ochrany klímy, čo im umožní monitorovať a znižovať spotrebu energie v ich spoločnostiach. Stanú sa Energy Scouts – ambasádormi udržateľných procesov a spôsobov myslenia v ich materských spoločnostiach – a budú mať možnosť výmeny skúsenosti s rovnako zmýšľajúcimi kolegami z rôznych oblastí.

Súčasťou projektu, ktorý zodpovedá cieľom Slovenska v oblasti energetickej efektívnosti, sú aj workshopy zamerané na energetickú účinnosť, efektívne využívanie zdrojov a mobilitu spoločnosti. Účastníci sa naučia analyzovať spotrebu energie vo svojej spoločnosti, používať meracie zariadenia a interpretovať výsledky meraní, ako aj uplatniť novozískané vedomosti realizáciou praktického projektu. 

Z programu majú prospech nielen mladí odborníci, ale aj spoločnosti, ktoré môžu využiť nadobudnuté znalosti svojich zamestnancov na zvýšenie prevádzkovej energetickej účinnosti, zavedenie inovatívnych opatrení a zníženie nákladov. Účastníci majú osobný a profesionálny prospech, pretože rozvíjajú nápady a projekty pre svoju spoločnosť a preberajú tak ďalšiu zodpovednosť.

Projekt Young Energy Europe sa v prvej etape realizoval v rokoch 2017 až 2020 v Bulharsku, Grécku, Maďarsku a Českej republike. V týchto krajinách sa vyškolilo 330 Energy Scouts, ktorí vypracovali 143 projektov zameraných na efektívne využívanie energie a zdrojov. V rámci týchto praktických projektov sa identifikoval potenciál úspory viac ako 26 600 t emisií CO2 ročne vrátane 44 400 MWh elektrickej energie, ako aj iných zdrojov (palív, zemného plynu, vody, papiera, batérií).

Projekt zastrešuje AHK Slowakei, ktorá už viac ako 15 rokov podporuje slovensko-nemecké hospodárske vzťahy. ,,Témy energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov a vzdelávania sa stali súčasťou našich kľúčových kompetencií. Sme radi, že prostredníctvom tohto projektu Európskej iniciatívy pre klímu môžeme zintenzívniť cezhraničný dialóg a výmenu poznatkov a skúseností v rámci Európskej únie. Preto plne vítame možnosť využiť synergický potenciál sietí AHK v Bulharsku, Grécku, Chorvátsku, Poľsku, Srbsku, Českej republike a Maďarsku,“ hovorí Peter Kompalla, výkonný člen predstavenstva AHK Slowakei.

Záujemcovia sa môžu uchádzať o miesto v projekte vyplnením prihlášky na webovej stránke  AHK Slowakei do 30. augusta 2021 (https://slowakei.ahk.de/sk/vzdelavanie/young-energy-europe/online-prihlaska). Účasť je bezplatná.

Viac informácií: https://slowakei.ahk.de/sk/vzdelavanie

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Inovácie Projekty, dotácie