Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Akceptácii a pochopeniu významu veľkých šeliem vo voľnej prírode verejnosťou pomáha cielená osveta

22.11 2022, Enviroportal

Alternatívny vlčí a medvedí park v Čiernom lese v Nemecku funguje ako záchranná stanica pre zranené a týrané medvede, vlky a rysy žijúce v zajatí z celej Európy. Okrem záchrany veľkých šeliem držaných v zajatí sa však park venuje najmä vzdelávaniu verejnosti a cielenej osvete. Slovensko navštívil riaditeľ centra Bernd Nonnenmacher.

Nadácia Stiftung für bären prevádzkuje v Nemecku dve súkromné záchranné stanice určené pre veľké šelmy. Jedna stanica sa nachádza neďaleko mesta Worbis, druhá je umiestnená hlboko v Národnom parku Čierny les. Prioritným cieľom je zachrániť medvede, vlky a rysy z nelegálneho chovu či nevyhovujúcej držby. Nadácia tak zachránila množstvo jedincov, ktorí žili vo veľmi ťažkých podmienkach v cirkusoch či súkromných nelegálnych chovoch v celej Európe.

Snaha o záchranu medveďov v záchranných staniciach v Nemecku je špecifická aj z dôvodu, že medveď sa vo voľnej prírode v tejto krajine nevyskytuje. Nadácia sa preto prostredníctvom svojej činnosti intenzívne venuje osvete. „Okrem záchrany veľkých šeliem sa venujeme edukácii verejnosti. Pravidelne organizujeme množstvo prednášok, konferencií a besied pre rôzne cieľové skupiny. Vysvetľujeme návštevníkom prirodzené správanie medveďov a vlkov v prírode a tiež význam veľkých šeliem pre celý ekosystém. Je veľmi dôležité pochopiť súvislosti a sme presvedčení, že práve cielená osveta pomáha zvyšovať akceptáciu veľkých šeliem verejnosťou,“ zdôrazňuje Bernd Nonnenmacher.

Návštevu riaditeľa nemeckej záchrannej stanice na Slovensku organizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Ako uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Nielen v Nemecku, ale aj my na Slovensku si uvedomujeme, že vzdelávanie a komunikácia s verejnosťou je jednou zo základných podmienok pre vyššiu akceptáciu veľkých šeliem na našom území. Aj z tohto dôvodu Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR pravidelne organizuje školenia samospráv, besedy v regiónoch a jeho členovia pravidelne informujú obhospodarovateľov o možnostiach prevencie. Aj napriek odlišnej situácii v Nemecku, kde sa medvede vo voľnej prírode nevyskytujú, je pre nás existencia a práca takéhoto edukačného centra o veľkých šelmách veľkou inšpiráciou.“

ŠOP SR v súčasnosti pripravuje o veľkých šelmách sériu edukačných filmov. „V rámci pripravovanej filmovej série sa venujeme najmä možnostiam prevencie a ochrany majetku občanov pred medveďom a vlkom. Veríme, že práve takáto forma spracovania preventívnych opatrení osloví čo najširšie publikum,“ uzatvára koordinátorka prípravy filmu a zároveň zoologička Michaela Skuban zo Štátnej ochrany prírody SR.

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR