Preskočit na obsah

Aj v roku 2022 cestujme udržateľnejšie a zároveň dostupnejšie, štartuje kampaň Európsky týždeň mobility

22.06 2022, Enviroportal

Kampaň na podporu udržateľnej mobility je ideálnou príležitosťou pre samosprávy, inštitúcie, verejné i mimovládne organizácie a školy otestovať nové formy čistej mobility, zhodnotiť súčasné dopravné návyky a pozrieť sa na aktuálne výzvy. Rok 2022 sa bude niesť v znamení témy Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne.

Európsky týždeň mobility (ETM) je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra. V podmienkach Slovenska ju vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). „Po vzore minulého ročníka chcem vyzvať mestá, obce a organizácie aby počas ETM 2022 zorganizovali aktivity, ktoré propagujú udržateľnú mestskú dopravu a zavádzali trvalé opatrenia na zlepšovanie aktívnych foriem dopravy. Môžu mať akúkoľvek formu – od organizovaných prechádzok či cyklojázd cez pouličné hry, bonusy na cestovanie verejnou dopravou, až po verejné prednášky. Všetky aktivity, ako aj trvalé opatrenia ktoré propagujú a podporujú verejnú dopravu, cyklistiku, chôdzu a rôzne formy udržateľnej mobility, sú vítané,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP. Agentúra zase odporúča aby samosprávy oslovili k participácii a spolupráci počas kampane aj organizácie a inštitúcie, ktoré na jej území pôsobia. Môžu to byť firmy, neziskové organizácie, školy, centrá voľného času či prevádzkovatelia verejnej dopravy. Zapojené subjekty takto zároveň pôsobia aj ako osvetový prvok, ktorý dokáže zabezpečiť propagáciu kampane v rámci komunity a zvýšiť motiváciu obyvateľov pridať sa a zároveň poukázať na potrebnú širokú spoluprácu, nevyhnutnú pri riešení dopravy a mobility.odstavené bicykle

Lepšie spojenie pre ľudí je jedným z hlavných atribútov témy tohto ročníka. Okrem neho sú to ešte lepšia dostupnosť ľudí do okolia, lepšie prepojenie používateľov a poskytovateľov, lepšie prepojenie tvorcov politík. „Kampaň už tradične 22. septembra vyvrcholí Dňom bez áut. V praxi to znamená, že zapojené samosprávy po celej Európe v tento deň vytvárajú živé ulice bez áut,  plné atraktívnych podujatí pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta, kde sa cítia bezpečne predovšetkým chodci a cyklisti. Je to príležitosť vyskúšať si, ako by mohli ulice vyzerať a akému účelu by mohli slúžiť, keby neboli plné áut,“ objasnila Andrea Štulajterová, poverená SAŽP koordináciou kampane.

Stabilnou súčasťou kampane je aj národná súťaž o Cenu ETM, ktorej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv a organizácií k účasti. Tento rok o víťazstvo a o zaujímavé ceny budú môcť súťažiť  zapojené subjekty v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Aktívny samosprávny kraj a Aktívna organizácia. Do kampane sa samospráva alebo organizácia registruje prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk kde sú uverejnené bližšie informácie o kampani, ako aj pravidlá národnej súťaže a príklady dobrej praxe. Zároveň ich verejnosť nájde  aj na FacebookuInstagrame.

Zdroj: SAŽP

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Doprava