A. Zemanová: VDG Slovensku pomohlo, ale môže ohroziť pitnú vodu na Žitnom ostrove

18.09 2017, TASR

Bratislava, 17. septembra - Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) Slovensku pomohlo, ale zároveň môže ohroziť najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe, náš Žitný ostrov. Dôvodom sú kaly, ktorých sú v zdrži VDG tony, obsahujú množstvo ťažkých kovov a sú definované ako nebezpečný odpad.


Ak sa to nebude riešiť, môže sa časom stať, že si pitnú vodu budeme musieť vyrábať. Preto by dnes nemala byť priorita iba výroba elektrickej energie na VDG, ale aj údržba VDG a najmä ochrana Žitného ostrova. Upozorňuje na to poslankyňa NRSR za SaS Anna Zemanová, ktorá sa roky zaoberá ochranou životného prostredia.

,,Vznikla situácia, že po 25 rokoch tu máme z vodného diela, ktoré malo slúžiť, možnú ekologickú hrozbu znečistenia Žitného ostrova," povedala pre TASR. Za pozitíva VDG Zemanová označila vodnú elektráreň, ako aj to, že je to lokalita zaujímavá pre turizmus, šport a rekreáciu. ,,Ale situácia s podzemnou vodou predstavuje hrozby, ktoré budú len horšie a horšie, pretože Dunaj prináša denne ďalšie a ďalšie kaly a zdvihnutá hladina podzemnej vody aktivizovala nebezpečné skládky," upozorňuje Zemanová.

Pripomenula, že VDG sa budovalo nielen kvôli elektrárni, ale aj s cieľom zabezpečiť zdvihnutie podzemných vôd. ,,Dôvod pre vybudovanie VDG bola záchrana kvality a kvantity Žitného ostrova ako zásobárne pitnej vody," doplnila Zemanová.

V čase projektovania VDG boli podľa jej slov podzemné vody zaklesnuté a tak sa povyše Žitného ostrova robili v 60-tych rokoch minulého storočia skládky, ako napríklad vrakunská skládka z bývalej chemickej továrne. Spustením VDG do dočasnej prevádzky, v ktorej je dodnes, keďže stavba nie je skolaudovaná, sa podzemné vody zdvihli a aktivizovali sa tieto staré skládky. ,,Najviac ohrozené sú podzemné vody Žitného ostrova. A to preto, že zdvihnutím podzemných vôd sa aktivizovali staré skládky, a kontamináciami ohrozujú Žitný ostrov," poznamenala.

Za obrovský problém označila sedimenty v zdrži VDG. ,,Dunaj prináša množstvo kalov a zdrž sa zanáša," uviedla. Existuje síce manipulačný poriadok hovoriaci o pravidelnom preplachovaní zdrže, ale nerobí sa to podľa Zemanovej dostatočne. ,,A tak je zdrž tak katastrofálne zanesená, že sa niekoľkonásobne znížil objem kapacity zdrže. Tie niekoľkometrové nánosy kalov obsahujú ťažké kovy v takom množstve, že už boli definované ako nebezpečný odpad," upozornila Zemanová.

Situácia by sa mala podľa nej riešiť. Svoju predstavu už podľa poslankyne predložila Vodohospodárska výstavba. ,,Vymysleli v oblasti Hamuliakova a Šamorína vybudovanie tzv. smerných hrádzok, ktoré usmernia prúdenie tokov a že medzi hrádzku a breh budú odťažovať tieto sedimenty a vytvoria vlastne novú súš zo sedimentov. Chcú tam sypať sediment, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Kilometer od vodárenského zdroja Šamorín. To je šialenstvo. Keď to tam budú sypať, tak ho ohrozia," zdôraznila Zemanová. Množstvo kalov na dne zdrže VDG podľa jej slov obmedzuje aj presakovanie vody do podzemia. ,,Čiže sú ohrozené aj vodné zdroje Rusovce, Čunovo," doplnila.

Podľa Zemanovej je otázne, čo bude s kalom zo zdrže VDG. Riešenie vidí v riadnej údržbe zdrže. ,,Treba začať dodržiavať manipulačný poriadok, nemala by byť priorita iba výroba elektriny. Dnes je podľa mňa vyššia priorita ochrana Žitného ostrova, teda zbavenie sa sedimentov preplachovaním aj prebagrovaním," uviedla Zemanová. Pokiaľ ide o ochranu kvality podzemnej vody, mala by sa podľa nej urobiť hydraulická ochrana na začiatku Žitného ostrova. ,,A usmernením prúdenia podzemných vôd zamedziť šíreniu toxických látok do Žitného ostrova," povedala a upozornila, že ak sa táto oblasť zanesie, ,,budeme mať kopu úžitkovej vody a pitnú si budeme vyrábať".

V súvislosti s údržbou zdrže VDG tiež upozornila, že Slovenský vodohospodársky podnik na to nemá dosť peňazí. Práve on sa totiž o to má starať. Zisk z výroby elektriny však dostáva iná firma Vodohospodárska výstavba, ktorá údržbu zdrže nemá v gescii. ,,Bolo by preto potrebné zlúčiť tieto dva štátne podniky, aby peniaze, ktoré produkuje ako zisk VDG išli naspäť do Dunaja a do údržby a starostlivosti o rieku a zdrž," uzavrela.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady Voda Zdravie a ŽP