Preskočit na obsah

79. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

23.02 2023, Enviroportal

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy