Preskočit na obsah

68. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

15.07 2021,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímyKód výzvy: 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Dátum vyhlásenia: 13. 7. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy