Preskočit na obsah

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

10.01 2020,

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Dátum vyhlásenia: 18. 12. 2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Energetika Výzvy