6. Globálny environmentálny výhľad

11.04 2019,

Program OSN pre životné prostredie (UNEP) vydal 6. Globálny environmentálny výhľad  (GEO 6). Správa vychádza každých päť rokov a poskytuje komplexný pohľad na problematiku životného prostredia.

GEO 6 nadväzuje na zistenia predchádzajúcich správ vrátane šiestich regionálnych hodnotení (2016) a popisuje súčasný stav životného prostredia, načrtáva budúce trendy v tejto oblasti a analyzuje účinnosť politík. Táto vlajková správa ukazuje, ako môžu vlády nasmerovať svet na cestu k skutočne udržateľnej budúcnosti.

Správa, ktorú vypracovalo 250 vedcov a expertov z viac ako 70 krajín, hovorí, že buď radikálne zvýšime ochranu životného prostredia alebo do prvej polovice tohto storočia dôjde k miliónom predčasných úmrtí v Ázii, na Blízkom východe a v Afrike. Upozorňuje tiež, že znečisťujúce látky v našich sladkovodných systémoch budú príčinou toho, že antimikrobiálna rezistencia bude hlavnou príčinou úmrtia do roku 2050 a endokrinné disruptory budú ovplyvňovať plodnosť mužov a žien, ako aj rozvoj detí.

Správa však zdôrazňuje aj skutočnosť, že veda a technika pokročila a že ľudstvo má financie na to, aby sa posunulo smerom k trvalo udržateľnejšiemu rozvoju. Projekcia budúcej zdravej planéty so zdravými ľuďmi je založená na novom spôsobe myslenia, v ktorom sa idea rastu hospodárstva na úkor všetkého ostatného zmení na hospodárstvo s takmer nulovým odpadom.
 
Bohužiaľ, stále chýba dostatočná podpora zo strany verejných, podnikateľských a politických lídrov, ktorí sa držia zastaraných modelov výroby a vývoja, pričom už 2 % HDP, ktoré by krajiny investovali do ,,zelenších“ riešení, by priniesli dlhodobý rast a zároveň zabezpečili zníženie zaťaženia životného prostredia.
 
Viac informácií: https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6


 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Informačné zdroje