53. výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

06.08 2019,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Výzvy Energetika Mestské a vidiecke ŽP