Preskočit na obsah

5. jún - Svetový deň životného prostredia

05.06 2006, Enviroportal

5. jún - Svetový deň životného prostredia

Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day.

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Problémy životného prostredia nadobúdajú globálny charakter presahujúci hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Účastníci konferencie zo 112 štátov z celého sveta schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Konferencia viedla k založeniu Programu OSN pre životné prostredie - UNEP.

Svetový deň životného prostredia sa oslavuje od 1973; témou na rok 2006 sa v súlade s vyhlásením roka 2006 za Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští (International Year of Deserts and Desertification) stala téma Púšte a dezertifikácia - Deserts and Desertification a sloganom dňa Don't Desert Drylands!

Slogan pripomína dôležitosť ochrany suchých oblastí, ktoré pokrývajú viac sko 40% povrchu našej planéty. Tento ekosystém je domovom jednej tretiny obyvateľov našej planéty, ktorí sú príslušníkmi najzraniteľnejších sociálnych vrstiev. Hlavné medzinárodné oslavy Svetového dňa životného prostredia 2006 budú prebiehať v Alžírsku. UNEP je poctený, že hlavné mesto Alžír bude hostiteľom tohto dňa vyhláseného pod záštitou OSN.

Svetový deň životného prostredia je dňom plným pesrých aktivít ako sú pouličné preteky, bicyklové show, zelené koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stomčekov či rôzne upratovacie a recyklačné kampane. Je to takisto mediálna udakosť, ktorá inšpiruje tisícky novinárov k napísaniu nadšených i kritických článkov a reportáží o životnom prostredí. Je to aj príležitosť pre televíznych dokumentaristov, fotografov, organizátorov besied, prezentácií a sympózií podať správu o svojom vzťahu k životnému prostrediu. V mnohých krajinách dodržiavanie tohto sviatku je príležitosťou pre podpísanie či ratifikáciu dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy vedie aj k vytvoreniu stálych vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom.

Miesta hlavných osláv posledných Svetových dní životného prostredia od r. 2000:
World Environment Day 2005 San Francisco, USA
World Environment Day 2004 Barcelona, Španielsko
World Environment Day 2003 Beirut, Libanon
World Environment Day 2002 Shenzhen, Čínska ľudová republika
World Environment Day 2001 Turín, Taliansko a Havana, Kuba
World Environment day 2000 Adelaide, Austrália

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky