Preskočit na obsah

46. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

08.01 2019,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy