Preskočit na obsah

4. október - Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

05.10 2006, Enviroportal

4. október - Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

4. október si verejnosť ako Svetový deň zvierat pripomína od r. 1931.

Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.

Od tridsiatych rokov každoročne pripravujú organizácie zamerané na ochranu zvierat, útulky pre zvieratá i jednotlivci podujatia, ktorými sa snažia naplniť poslanie WAD, ktorými sú:

  • Oslava života zvierat v každej podobe,
  • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
  • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
  • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.


World Animal Day prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením a dobrodením pre ne.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky