Preskočit na obsah

24. máj - Európsky deň národných a prírodných parkov

24.05 2006, Enviroportal

24. máj - Európsky deň národných a prírodných parkov

V stredu 24. mája 2006 si pripomenieme už po ôsmykrát významný deň v kalendári všetkých európskych národných a prírodných parkov - Európsky deň národných parkov (The European Day of Parks).

Vyhlasuje ho každoročne od roku 1999 federácia EUROPARC prinášajúc množstvo podujatí zdôrazňujúcich potrebu ochrany chránených území na celom európskom kontinente. Dátum pripomína ustanovenie prvých deviatich národných parkov v Európe vo Švédsku dňa 24. mája 1909. Hlavným zmyslom podujatia je upozorniť na význam národných parkov ako neoddeliteľnej súčasti prírodného a kultúrneho dedičstva európskeho kontinentu.

Témou tohtoročného európskeho dňa parkov je Naša krajina: Priestor pre prírodu, príležitosti pre ľudí (Our Landscapes: Space for Nature, Opportunities for People) so zdôraznením spojitosti ľudí s prírodou, jej zložkami, hodnotami a vzťahy politiky s praxou.

Ďalšími sprievodnými témami sú napr. úloha chránených území vzhľadom na prebiehajúce klimatické zmeny, NATURA 2000, chránené územia a ľudské zdravie.
Táto iniciatíva podporuje činnosť správ chránených území a je pre ne príležitosťou nielen prezentovať svoje plány, prácu, výsledky, úspechy, pokrok, ale aj problémy v súvislosti s druhovou a územnou ochranou z hľadiska trvalej udržateľnosti života a rozvoja pre širokú verejnosť.
Už tretí rok je po dohode federácie EUROPARC s Európskou komisiou doplnené obvyklé logo Európskeho dňa parkov o logo ďalšej akcie pod názvom Zelené dni (Green Days). Obe akcie sledujú maximálnu podporu projektu NATURA 2000 - najväčšej svetovej siete chránených území - u širokej verejnosti, vládnych a mimovládnych organizácií - a to v priebehu celého roka. Cieľom je zdôrazniť význam tvorby sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000.

Zdroj: The EUROPARC Federation, TANAP

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky