18 európskych mimovládnych organizácií zo 14 krajín EÚ vyzýva Lidl, aby predával potraviny bez pesticídov

03.11 2006, Enviroportal

18 európskych mimovládnych organizácií zo 14 krajín EÚ vyzýva Lidl, aby predával potraviny bez pesticídov

31. 10. 2006 požiadalo v spoločnom otvorenom liste 18 mimovládnych organizácií zo 14 európskych krajín riaditeľstvo obchodného reťazeca Lidl o zásadné zníženie predaja potravín obsahujúcich zostatky pesticídov a zvyšovanie predaja ekologických a Fair Traide výrobkov vo všetkých európskych predajniach.


Rezíduá pesticídov v potravinách sú vážnym problémom, čo dokazujú výsledky európskych monitoringov ako aj výsledky posledného prieskumu verejnej mienky v EÚ, kde 63 % opýtaných má obavy pred zdraviu škodlivými pesticídmi v ovocí a zelenine. [1]

Lidl bol hodnotenený ako jeden z najhorších obchodných reťazcov v predaji rezíduami kontaminovaných potravín, predovšetkým ovocia a zeleniny. Test a analýzy organizovala mimovládna organizácia Greenpeace v Nemecku koncom roku 2005. Krátko na to prijal Lidl v Nemecku opatrenia na redukciu rezíduí v jeho výrobkoch predávaných v Nemecku. Spustil rozsiahly kontrolný systém a nové interné štandardy kvality, ktoré limitujú prípustný obsah rezíduí pesticídov v zelenine a ovocí na 1/3 oficiálnych limitov platných v Nemecku. Lidl rovnako začal predávať výrobky Fair Trade* vo všetkých svojich nemeckých predajniach. Naviac zaviedol systém vlastnej certifikácie a predaja kvalitných výrobkov s označením QS [2], v rámci ktorých sa monitorujú aj rezíduá pesticídov. Ďalším konkrétnym krokom bolo zastavenie predaja konvenčne pestovaného stolového hrozna, ktoré dlhodobo prekračovalo interné limity pre rezíduá.

Program obchodného reťazca na znižovanie rezíduí v potravinách je v súčasnosti viazaný len na predajne Lidl v Nemecku. Rezíduá pesticídov sa však nachádzajú v celej Európe aj v potravinách predávaných na Slovensku [3]. "Spotrebitelia v našej krajine potrebujú byť rovnako chránení pred negatívnymi účinkami pesticídov ako občania Nemecka. Preto vyzývame Lidl a ostatné obchodné reťazce na Slovensku, aby prijali účinné a transparentné mechanizmy na zabezpečenie predaja zdravých potravín bez rezíduí pesticídov s uprednostnením domácej produkcie. Rovnako požadujeme postupné zvyšovanie ponuky ekologických a Fair Trade-ových* produktov, ktoré zohľadňujú nie len zdravie človeka ale rovnako i sociálne a environmentálne dopady pri svojej výrobe" (Daniel Lešinský, CEPTA, Slovensko).

* Fair Trade produkt je produkt väčšinou z rozvojových krajín, ktorý bol od výrobcu/poľnohospodára zakúpený za spravodlivú cenu zohľadňujúcu všetky jeho náklady.

[1] - Európska komisia, Special Eurobarometer Risk Issues, február 2006
[2] - www.q-s.info
[3] - Vieme, čo jeme? - leták Centra pre trvaloudržateľné alternatívy, www.cepta.sk - pesticídy

Zdroj: CEPTA

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky