16. až 22. september 2006 - Európsky týždeň mobility - European Mobility Week

19.09 2006, Enviroportal

16. až 22. september 2006 - Európsky týždeň mobility - European Mobility Week

Na základe pozitívnych skúseností a ohlasov z Medzinárodního dňa bez automobilov (The International Car Free Day), ktorý sa pod heslom V meste bez môjho auta! (In town without my car!) konal vo Francúzsku v r. 1998, bol pod patronátom Európskej komisie ustanovený Európsky týždeň mobility (The European Mobility Week). Tento európsky pamätný týždeň bol vyhlásený 19. apríla 2002 v Brusseli počas Zeleného týždňa (The Green Week) vtedajšou európskou komisárkou pre životné prostredie pani Margot Wallström.

Európsky týždeň mobility 2002 - EUROPEAN MOBILITY WEEK 2002
Prvý ročník Európskeho týždňa mobility bol zorganizovaný od 16. do 22. septembra 2002 a pozostával z podujatí zameraných na rôzne aspekty trvalo udržateľnej mobility. Ako spoločná téma pre celú Európu bola vybratá o. i. verejná doprava, cyklistika a obytné ulice/zelené cestičky- Greenways. A samozrejme, vyvrcholením týždňa mobility bol Deň bez áut - the Car Free Day, ktorý pripadol na nedeľu 22. septembra 2002. Do hnutia sa v tomto úvodnom ročníku zapojilo celkovo 427 miest a sídiel.

Európsky týždeň mobility 2003 - EUROPEAN MOBILITY WEEK 2003
v dňoch 16. až 22. septembra 2003 bol 2. ročníkom podujatia EMW. Jeho hlavnou témou bola dostupnosť - cieľom bolo vytvorenie príjemného mesta, ktoré poskytuje trvalo udržateľnú mobilitu všetkým jeho obyvateľov, rešpektujúc špecifické potreby jednotlivých skupín spoločnosti. Touto svojou ústrednou témou chcel EMW 2003 podporiť Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím - the European Year of Persons with Disabilities. V nadväznosti na túto nosnú tému boli podujati EMW 2003 zamerané na verejnú dopravu, cyklotrasy a cyklistiku, zelené cestičky/Greenways, zodpovedné využívanie automobilov, manažment mobility, oddych a nakupvanie, mobilitu a zdravie, ... V roku 2003 sa EMW zúčastnilo 727 miest.

Európsky týždeň mobility 2004 - EUROPEAN MOBILITY WEEK 2004
Tretí ročník European Mobility Week prebiehal od 16. to 22. septembra 2004. Hlavnou témou ročníka bolo heslo Bezpečné ulice pre deti - Safe streets for children. Jej cieľom bolo redukovať nebezpečenstvo na mestských cestách vo vzťahu k deťom. Mestá sú kľúčovým aktérom pre zabezpečovanie bezpečných trás pre deti do škôl a k detským ihriskám. Bezpečné ulice sú nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility pre deti.
Deti majú dovolené chodiť von či už pešo alebo na bicykli, len ak sa ich rodičia môžu spoľahnúť na to, že prídu domov nazad živé a zdravé. V roku 2004 sa k EMW pripojilo 849 miest.

Európsky týždeň mobility 2005 - EUROPEAN MOBILITY WEEK 2005
bol v poradí už štvrtým Európskym týždňom mobility. Bol zorganizovaný v termíne od 16. do 22. septembra 2005. Jeho cieľom bolo spropagovať netradičné formy dopravy ako trvalo udržateľného spôsobu dochádzania do školy a zamestnania. Podporovanými alternatívnymi spôsobmi dopravy boli cyklistika, peší pohyb, hromadná doprava a carpooling, ktoré by mali podporiť znižovanie dopravných zápch, redukciu skleníkových plynov z automobilizmu a zlepšovanie zdravia a kvality života obyvateľov miest. Do aktivít EMW 2005 sa zapojili obyvatelia 964 miest.


Európsky týždeň mobility 2006 - EUROPEAN MOBILITY WEEK 2006
je aj tento rok podporovaný a financovaný Európskou komisiou - The European Commission's DG Environment - The Directorate General responsible for environment, nuclear safety and civil protection.

Od 16. do 22. septembra 2006 majú Európania príležitosť zažiť týždeň plný podujatí venovaných trvalo udržateľnej mobilite. Ich cieľom je vyvolať širokú diskusiu o nevyhnutnosti zmien vo vzťahu k mobilite, predovšetkým k používaniu súkromných áut. Ako zvyčajne, vyvrcholením EMW 2006 bude Deň bez áut - the Car Free Day.

Hlavnou témou EMW 2006 sú Klimatické zmeny - Climate change, ktoré sú jednou z najaktuálnejších výziev, ktorým musí čeliť súdobé ľudstvo. V Európe sa ich následky minulý rok tragicky prejavili najmä v Portugaksku, Španielsku, Bulharsku, Rumunsku, a dokonca aj v Nemecku či Švajčiarsku. Tento rok sa scenár tragických udalostí zapríčinených zmenou klímy začína opakovať.

Zdroj: The European Commission's DG Environment

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky