Preskočit na obsah

SAŽP predstavuje inovovanú Informačnú platformu Zelené hospodárstvo

06.09 2023, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je prevádzkovateľom webového sídla www.zelenehospodarstvo.sk. Informačná platforma Zelené hospodárstvo poskytuje podnikateľským subjektom, samosprávam a neziskovým organizáciám bezplatný priestor na prezentáciu ich zelených riešení, resp. riešení z oblasti obehového hospodárstva.

Environmentálny fond poskytne podporu obciam v oblasti odpadového hospodárstva

17.02 2023, TASR

Bratislava 16. februára – Environmentálny fond (EF) poskytne pomoc v oblasti rozvoja obehového a odpadového hospodárstva. Žiadatelia sa môžu o dotáciu uchádzať do 17. apríla. Informovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie EF Tamara Lesná.

Očakávania slovenských zamestnávateľov v súvislosti s ozeleňovaním ekonomiky

20.12 2022, Enviroportal

V priebehu najbližších rokov európske hospodárstvo podstúpi postupný proces transformácie smerom k uhlíkovej neutralite.

Slovensko uzatvára kruh – obehovým hospodárstvom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

02.06 2022, Enviroportal

Zástupcovia Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) spolupracovali na príprave cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike. Jej výstupy obsahujú odporúčania a návrhy konkrétnych krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zeleného stavebného sektoru, ukončenia plytvania s potravinami a lepšieho nakladania s ostatným bioodpadom.

Zelený Merkúr ocenil prácu SMZ Jelšava

27.04 2022, Enviroportal

Víťazom 3. ročníka súťaže Zelený Merkúr sa stala spoločnosť Slovenské magnezitové závody z Jelšavy, ktoré patria medzi najvýznamnejších výrobcov magnézia v Európe. Spoločnosť zvíťazila za využitie úžitkovej zložky oxidu horečnatého z odvalu Kohútik a jeho následnú rekultiváciu.

Zelený Merkúr ocení inovatívne nápady

04.11 2021, Enviroportal

Do tretieho ročníka súťaže Zelený Merkúr sa môžu prihlásiť firmy pôsobiace v rámci Banskobystrického kraja. 

Vzduch nad štvrťou v Naí Dillí bude čistiť obrovská čistička

23.07 2021, TASR

Naí Dillí, 21. júla Zariadenie so 40 gigantickými ventilátormi bude v indickej metropole Naí Dillí v snahe znížiť množstvo jemných pevných častíc v ovzduší vháňať filtrovaný vzduch nad hlavné finančné a obchodné centrum Connaught Place.

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov

19.03 2021, Enviroportal

Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a dnešným dňom nadobúda právnu subjektivitu v podobe združenia právnických osôb.

Informačná platforma Zelené hospodárstvo príležitosť na prezentáciu zelených riešení

15.03 2021, Enviroportal

Zelené hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal). Prináša príležitosti pre podnikanie a nové celospoločenské impulzy v krízových časoch. Ak sa chopíme príležitosti dnes, môžeme profitovať už zajtra. K tomu je potrebné mať kvalifikované informácie a príklady dobrých riešení, ktoré v širokom spektre ponúka aj Informačná platforma Zelené hospodárstvo, len to treba využiť.

Na zelenú ekonomiku má v rámci plánu obnovy smerovať 2,17 miliardy eur

23.02 2021, TASR

Bratislava, 22. februára - Na reformy v oblasti zelenej ekonomiky má z európskeho nástroja na obnovu ekonomiky ísť celkovo 2,17 miliardy eur. Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke zverejnilo nové informácie o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy.