Čo prinesú podľa OECD nasledujúce štyri desaťročia v oblasti životného prostredia?

05.04 2012, MŽP SR

Zhoršenie v oblasti zmeny klímy, pokračujúci trend úbytku biodiverzity, obmedzený prístup k pitnej vode či predčasné úmrtia v dôsledku znečistenia ovzdušia. Taký vývoj OECD očakáva do roku 2050, ak ľudstvo nepodnikne nápravné opatrenia. V prípade rýchleho konania a rozhodovania je však možné predísť výrazným stratám na životnom prostredí a hospodárstve. Aj toto vyplýva z výsledkov spoločného modelovania OECD a holandskej agentúry pre hodnotenie životného prostredia.

EEA: Európa musí znížiť koncentráciu ozónu v ovzduší

21.03 2012, Enviroportal

Zvýšené hodnoty prízemného ozónu spôsobujú zdravotné problémy, znižujú výnosy plodín a poškodzujú životné prostredie. Jeho koncentrácia v ovzduší nie je len problémom Európy. Výšku nameraných hodnôt ovplyvňujú emisie všetkých krajín severnej pologule a najmä odvetvia ,,bez hraníc" ako je námorná a letecká doprava.

MŽP SR pracuje na zastavení šírenia inváznych druhov rastlín

07.02 2012, MŽP SR

Produkuje najagresívnejšie inhalačné alergény zo všetkých známych peľov, ročne aj desiatky miliónov! V niektorých častiach susedného Maďarska je na jej peľ alergických viac ako 80% populácie. U nás je rozšírená najmä v teplejších južných častiach Slovenska. Reč je o ambrózii palinolistej, ktorej vyhovuje suché a veterné počasie. Ambrózia nielen negatívne ovplyvňuje kvalitu života ľudí, ale aj úrodnosť pôdy. Ročne dokáže vytvoriť až 3-tisíc semien, ktorými sa rozmnožuje. Pripravovaný nový zákon o ochrane prírody a krajiny vytvorí podmienky pre systematické obmedzovanie šírenia tejto, ale aj ďalších inváznych druhov rastlín na území celej krajiny. Súčasťou tohto zákona je aj návrh opatrení, ktoré predstavujú viacstupňové riešenie problému. Tie vytvoria priestor na výchovu verejnosti a predovšetkým majiteľov správcov a nájomcov pozemkov.

Koľko hviezd ešte vidíme?

16.01 2012, Enviroportal

Celosvetovú mapu svetelného znečistenia sa pokúsia astronómovia zostaviť s pomocou verejnosti a projektu Koľko hviezd ešte vidíme? Pod svetelným znečistením sa chápe svetlo rozptýlené v ovzduší, ktoré je vyrobené človekom a umelo pridané do nočnej krajiny. Svietením do rôznych smerov, vysoký výkon zdrojov svetla, nesprávna konštrukcia a nevhodné umiestnenie osvetľovacích telies negatívne ovplyvňujú životné prostredie.