Preskočit na obsah

Slovenský vodohospodársky podnik vyhlásil výzvu na protipovodňové opatrenia na brehu Hornádu v Košiciach

11.01 2023, TASR

Košice 10. januára – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na protipovodňové opatrenia na ľavom brehom Hornádu v intraviláne Košíc. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 1,43 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Environmentálny fond poskytne podporu obciam pri budovaní vodovodnej infraštruktúry

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Environmentálny fond (EF) poskytne pomoc obciam pri budovaní vodovodnej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. Informovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie Tamara Lesná.

Najviac stupňov povodňovej aktivity v roku 2022 vyhlásili v Prešovskom kraji

10.01 2023, TASR

Bratislava 9. januára – V roku 2022 bolo vyhlásených na Slovensku celkovo 40 druhých stupňov povodňovej aktivity a 31 tretích stupňov povodňovej aktivity (SPA). Najviac SPA vyhlásili v Prešovskom kraji. V Košickom, Trnavskom a v Bratislavskom kraji nebol počas celého roka vyhlásený žiadny stupeň povodňovej aktivity.

Budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV sa vďaka zmenám zrýchli

10.01 2023, TASR

Bratislava 9. januára – Súčasná vláda presadzuje intenzívnejšiu a adresnejšiu pomoc v budovaní vodárenskej infraštruktúry, predovšetkým kanalizácií a vodovodov pre menšie obce.

Ministerstvo životného prostredia rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR pri novele zákona o vodovodoch

15.12 2022, TASR

Bratislava 14. decembra – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR pri novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Uviedlo tlačové oddelenie rezortu. 

Do Malého Dunaja unikli ropné látky, úhyn rýb nezistili

09.11 2022, TASR

Bratislava 8. novembra – Do Malého Dunaja unikli ropné látky. Spozorovali ich ľudia v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa a na ďalších miestach vodného toku. Prípad vyšetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá o tom informovala na sociálnej sieti.

Povodne za prvý polrok spôsobili škody za 58.000 eur

03.11 2022, TASR

Bratislava 2. novembra – Za prvý polrok tohto roka spôsobili povodne škody za 58.000 eur. Zasiahnuté boli štyri kraje, a to Nitriansky, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v stredu schválila vláda.

Ministerstvo životného prostredia bude s Maďarskom ďalej riešiť rozsudok o vodnom diele Gabčíkovo

28.10 2022, TASR

Bratislava 27. októbra – Envirorezort bude pokračovať v rokovaniach s Maďarskom o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z roku 1997 v súvislosti so sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Bude presadzovať, aby sa dosiahli ciele pôvodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke vodného diela z roku 1977.

Vláda schválila pravidlá pre prevádzku domových čistiarní odpadových vôd

27.10 2022, Enviroportal

Vládny kabinet schválil nariadenie z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hlavným dôvodom právnej úpravy je určiť jasné pravidlá pre využívanie malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Materiál v tejto súvislosti upravuje podmienky povoľovania, zriaďovania, prevádzky a kontroly domových čistiarní odpadových vôd.

Európska zelená dohoda: Európska komisia navrhuje pravidlá pre čistejšie ovzdušie a vodu

27.10 2022, Enviroportal

Komisia dnes navrhuje prísnejšie pravidlá týkajúce sa znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší, v povrchových a podzemných vodách a čistenia komunálnych odpadových vôd.