Vodohospodári na Gemeri čistia povodia Slanej a Rimavy

16.01 2015, TASR

Slovenskí vodohospodári využívajú tohtoročné priaznivé zimné počasie a mimovegetačné obdobie na rozsiahlu údržbu vodných tokov.

Na hornej Nitre zrealizujú protipovodňové opatrenia za 3,7 milióna eur

13.01 2015, TASR

Znížiť zraniteľnosť obyvateľov hornej Nitry pred povodňami, zvýšiť komplexnosť prevencie nielen voči povodniam, ale aj suchu a v neposlednom rade dosiahnuť aj lepšiu odolnosť tamojšieho ekosystému voči klimatickým zmenám je cieľom pripravovaného projektu protipovodňových opatrení v tomto regióne.

Štát už nemá zodpovedať za povodňové škody

08.01 2015, TASR

Štát už viac nemá zodpovedať za škody spôsobené povodňami. Predpokladajú to zmeny v zákone o vodách a v zákone o ochrane pred povodňami, ktoré dnes schválila vláda. Návrh pripravil minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD).

BVS: Predlžuje generány pardon pre neplatičov do konca januára

08.01 2015, TASR

Zákazníci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), ktorí doteraz neplatili za odvod zrážkovej vody do verejnej kanalizácie, môžu o spoplatnenie požiadať do konca januára 2015. BVS pre nich predĺžila generálny pardon, pôvodne platný do 31. decembra 2014.

Levice: Starostovia sa sťažujú, že varovanie pred povodňami prišlo neskoro

04.09 2014, TASR

Vo viacerých obciach Levického okresu zostáva po výdatných dažďoch vyhlásená mimoriadna situácia. Aj keď záplavová voda už odtiekla, ľudia stále zápasia so zatopenými záhradami, znečistenými studňami a žumpami. Najhoršia situácia bola 1. a 2. septembra, kedy sa po prudkých zrážkach vyliali viaceré potoky.

Slovensko pred povodňou ochránili najmä priehrady a hrádze

21.05 2014, MŽP SR

Slovensko ochránili pred nedávnou povodňou na severe a východe Slovenska predovšetkým priehrady a hrádze. Vyplýva to z predbežného vyhodnotenia vodohospodárov, ktorí pokračujú v zabezpečovacích prácach.

Pozitívna reakcia Komisie na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov

19.03 2014, Europa.sk

Európska komisia sa dnes rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov v tých oblastiach, kde je schopná konať.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

Nepozornosť kapitána spôsobila škodu na VD Gabčíkovo

07.09 2012, MŽP SR

Včera v skorých ranných hodinách narazila lodná zostava, pozostávajúca z tlačného remorkéra Michaela a dvoch tlačných člnov do ľavej hrádze prívodného kanála. Stalo sa to 8,2 km nad plavebnou komorou Gabčíkovo. V dôsledku nepozornosti kapitána lodného plavidla došlo k poškodeniu vrchnej vrstvy asfaltobetónového tesnenia. Nedošlo k statickému poškodeniu hrádze.

Brusel odsúhlasil vodárenský projekt na hornej Nitre

09.08 2012, MŽP SR

Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd v siedmich aglomeráciách hornej Nitry, znížiť znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepšiť tak kvalitu životného prostredia v tejto oblasti. To je hlavným cieľom doteraz najväčšieho vodárenského projektu za 102 mil. eur, podporeného z európskych peňazí. Projekt splnil podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci envirorezortu. Európska únia ho posudzovala a schválila pred pár dňami. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu je 55,2 mil. eur a ďalších 9,7 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR.