Životné prostredie Európy 2015: budúcnosť závisí od odvážnejších krokov v oblasti politiky, znalostí, investícií a inovácií

04.03 2015, Enviroportal

Politické opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy priniesli Európe značné výhody - zlepšenie stavu životného prostredia a kvality ľudského života a zároveň stimuláciu inovácií, tvorbu pracovných miest a hospodársky rast.

MŽP SR podľa aktivistov neprihliada na názory miestnych komunít, rezort to vylučuje

03.03 2015, TASR

Takmer 100 ľudí podalo sťažnosť na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri schvaľovaní vodohospodárskej politiky, ktorá určuje priority pri využívaní vôd až do roku 2027.

Predstavitelia Izraela a Jordánska podpísali dohodu o záchrane Mŕtveho mora

27.02 2015, TASR

Predstavitelia Izraela a Jordánska podpísali dnes dohodu o záchrane Mŕtveho mora. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Obe strany sa v dokumente zaviazali okrem iného vybudovať odsoľovacie zariadenie, ktoré by malo prispieť k zásobovaniu občanov oboch krajín pitnou vodou.

Levice: Vodohospodári odstraňujú popadané stromy z mŕtveho ramena Ipľa

18.02 2015, TASR

Vodohospodári z levickej správy Slovenského vodohospodárskeho podniku začali začiatkom tohto týždňa s údržbou mŕtveho ramena Ipľa vo Vyškovciach neďaleko Šiah. Počas nasledujúcich šiestich týždňov odstránia z 1350 metrov dlhého úseku mŕtveho ramena popadané a poškodené stromy.

Pakistan: Najväčšie mesto Karáči môže o 50 rokov zatopiť more, varujú vedci

11.02 2015, TASR

Najväčšie pakistanské mesto Karáči s vyše 20 miliónmi obyvateľov sa v dôsledku klimatických zmien o 50 rokov potopí pod hladinu Arabského mora. Vyplýva to zo správy pakistanského Národného ústavu oceánografie (NIO), ktorý dnes citovala agentúra DPA.

MŽP SR: Materiály na pripomienkovanie

06.02 2015, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejnilo Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly  v lehote šiestich mesiacov od 22. 12. 2014 do 22. 06. 2015 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy. Viac informácií: www.vuvh.sk

BSK: Kraj obstaral štúdiu na ochranu proti prívalovým dažďom

06.02 2015, TASR

Analyzovať a definovať najviac ohrozené územia povodňami v Malokarpatskej oblasti má Urbanisticko-krajinárska štúdia, ktorú si obstaral Bratislavský kraj. Jej súčasťou je aj návrh opatrení na zabránenie devastácie prírody a škôd, ktoré dokážu prívalové dažde napáchať.

M. Tréger: Štát prichádza pri ťažbe nerastov o miliardy eur

02.02 2015, TASR

Slovensko má ukryté v zemi nerastné bohatstvo v hodnote rádovo desiatok miliárd eur, no štát z neho získava len omrvinky. Najcennejším ložiskom je mastenec v Gemerskej Polome s využiteľnými zásobami takmer 85 miliónov ton. Toto aj ďalšie významné ložiská majú v rukách súkromní investori, ktorí z výnosov z jeho predaja platia minimálne poplatky. To sa nezmení, kým nebude banský zákon v súlade s Ústavou SR a štát nezačne modernými metódami oceňovať svoje prírodné bohatstvo, povedal v rozhovore pre TASR geológ Milan Tréger.

Vláda schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027

26.01 2015, TASR

Slovensko si vytýčilo priority vodohospodárskej politiky na dlhšie časové obdobie. Schválila ich dnes vláda, ktorá odobrila dokument ministra životného prostredia Petra Žigu (Smer-SD).

Vodohospodári na Gemeri čistia vodné toky v povodí Rimavy a Slanej

20.01 2015, TASR

Vodohospodári z jednotlivých správ povodí na Gemeri začali rozsiahlu údržbu vodných tokov. Ako uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Ľuboš Krno, vďaka priaznivému počasiu môžu odstraňovať nežiaduce dreviny a kroviská z brehových porastov i usadené nánosy z korýt riek a potokov.