Myjava: Záplavám v Turej Lúke má zabrániť nová protipovodňová ochrana

22.02 2016, TASR

Obyvateľov myjavskej miestnej časti Turá Lúka bude pred povodňami z rieky Myjava chrániť nová protipovodňová ochrana. Protipovodňovú ochranu intravilánu Turej Lúky, stabilizáciu dna a svahov toku rieky Myjava a zlepšenie estetického pôsobenia toku v intraviláne mesta Myjava zabezpečil Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

Zelené opatrenia v Medzibodroží prispejú k záchrane mokradí

15.02 2016, TASR

Obnovou stavidiel vodných kanálov a ďalšími technickými opatreniami podporí Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) oživenie vysychajúcich mokradí na území Východoslovenskej nížiny.

Aktivisti chcú petíciou dosiahnuť zlepšenie stavu slovenských vôd

12.02 2016, TASR

Legislatívne zmeny a prepracovanie strategických dokumentov týkajúcich sa ochrany vôd požaduje od envirorezortu, vlády a parlamentu petičná akcia Za živé rieky a čistú vodu, ktorú predstavili v Bratislave.

Kežmarok: Dobudovaná čistiareň zvýši úroveň a intenzitu čistenia vody

11.02 2016, TASR

 Dobudovanú čistiareň odpadových vôd v Kežmarku spustili dnes do prevádzky. Dielo výrazne zvýši úroveň a intenzitu čistenia odpadových vôd v meste.

SRZ chce za takmer 230 000 eur biologicky odbahniť rybárske revíry

08.02 2016, TASR

Slovenský rybársky zväz (SRZ) – Rada Žilina chce biologickou cestou odbahniť dva rybárske revíry na západnom a východnom Slovensku. Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku zverejnil SRZ – Rada vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Podľa liptovských vodární je pre ľudí priaznivejšia tvrdšia voda

04.02 2016, TASR

Obyvatelia liptovskomikulášskeho okresu sa nemusia obávať o kvalitu pitnej vody vo svojich domácnostiach. Na obavy Hrádočanov reagoval Pavol Danek, vedúci hospodárskeho strediska vodovodov Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS), ktorá dodáva vodu väčšine obyvateľom okresu Liptovský Mikuláš.

Tri obce v okrese Galanta chráni nová, 11,5 km dlhá hrádza

03.02 2016, TASR

Po šiestich rokoch prác chráni obce Kráľov Brod, Trstice a Dolný Chotár v okrese Galanta nová ochranná hrádza rieky Čierna voda. Chrániť bude zhruba 6000 ľudí žijúcich v tejto lokalite a zhruba 5000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Náklady na vybudovanie pravostrannej ochrannej hrádze v dĺžke 11,5 kilometra predstavovali 8,1 milióna eur.

V Kolárove spustili do prevádzky zrekonštruovanú čerpaciu stanicu

02.02 2016, TASR

V Kolárove v okrese Komárno dnes spustili do prevádzky zrekonštruovanú čerpaciu stanicu Čergov. Rekonštrukcia sa začala v máji minulého roka a vyžiadala si celkové náklady takmer 2,9 milióna eur.

Modra: Upravené koryto Stoličného potoka zlepší protipovodňovú ochranu

28.01 2016, TASR

Prívalové dažde by už nemali zaplavovať centrum Modry. Situáciu má zlepšiť úprava tamojšieho Stoličného potoka. Protipovodňová ochrana, ktorá si vyžiadala vyše 2,8 milióna eur, je dimenzovaná na tzv. storočnú vodu s rezervou.

Vláda: Nový Vodný plán má pomôcť zlepšeniu stavu slovenských vôd

14.01 2016, TASR

Zlepšenie stavu vôd najneskôr do roku 2027 je cieľom nového Vodného plánu Slovenska, ktorý dnes schválila vláda. Vypracovanie súhrnného dokumentu vodného plánovania vyplýva zo spoločnej vodnej politiky členských štátov Európskej únie a transpozície smernice o vode. Jej cieľom je dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015, respektíve do roku 2027.