Ochrana vodných zdrojov

10.05 2019,

Nosnou témou konferencie Ochrana vodných zdrojov 2019 – od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode je ochrana vodných zdrojov, najmä zdrojov určených na odber pitnej vody, ktorá neoddeliteľne súvisí so všestrannou ochranou vôd pred znečisťovaním, s uplatňovaním opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, s riešením adaptačných opatrení na zmenu klímy, ale aj s uplatňovaním princípov revidovanej smernice EP a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu zameraných na manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Aby ste bazén napustili bez problémov, konzultujte s vodármi

02.05 2019,

Posledné roky býva už aj v liptovskom regióne letné obdobie veľmi teplé a často bez výdatnejších zrážok. Obyvatelia, ktorí vyhľadávajú osvieženie, situáciu riešia vybudovaním bazénov pri svojich domoch, alebo kúpou nafukovacích bazénov s väčším objemom. Po prvom väčšom oteplení sa potom ponáhľajú čo najrýchlejšie bazény napustiť. To však môže spôsobiť vodárňam prevádzkové problémy.

Odpad z Vodného diela Žilina naplnil takmer päť veľkokapacitných kontajnerov

30.04 2019, TASR

Žilina, 29. apríla – Na Vodnom diele Žilina naplnili počas víkendového čistenia dobrovoľníci a vodohospodári z Vodohospodárskej výstavby, š. p. takmer päť veľkokapacitných kontajnerov. TASR o tom informovala vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š. p. Stela Ištvánfyová.

Revúca: Pri čistení Zdychavky vyzbierali dobrovoľníci viac ako 69 vriec odpadu

29.04 2019, TASR

Revúca, 26. apríla – Dokopy 69 vriec odpadkov a jednu vlečku rozmerného odpadu sa podarilo vyzbierať dobrovoľníkom v Revúcej počas čistenia vodného toku Zdychavka, ktorý je prítokom rieky Muránka.

Prešov: Vodohospodári zvažujú úpravu odtoku vody z Domaše

26.04 2019, TASR

Prešov, 25. apríla – Situáciou na vodnej nádrži Domaša sa vo štvrtok v Prešove zaoberali zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Vodná nádrž Domaša bola podľa neho vybudovaná ako zásobník vody, aby bol zabezpečený hospodársky rozvoj.

Nitra: Voda zo Svoradovho prameňa a z prameňa na Pivoňkovej nie je pitná

18.04 2019, TASR

Nitra, 17. apríla – Z prameňov nachádzajúcich sa na území mesta Nitra vyhovuje požiadavkám na kvalitu pitnej vody len voda z prameňa Šindolka.

Povodne v 2. polovici roka 2018 spôsobili škody vo výške 3.823.291 eur

18.04 2019, TASR

Bratislava, 17. apríla – Povodne v druhej polovici roka 2018 spôsobili na Slovensku škody vo výške viac ako 3.823. 291 eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca decembra 2018, s ktorou vláda na svojom rokovaní v stredu súhlasila.

L.Mikuláš: LVS vyhlásila generálny pardon na nelegálne vypúšťanie odpadových vôd

18.04 2019, TASR

Liptovský Mikuláš, 17. apríla – Dočasný generálny pardon na nelegálne odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) v Liptovskom Mikuláši. Neoprávnení producenti môžu vypúšťanie zlegalizovať v lehote do 30. septembra 2019.

Dobrovoľníci opäť vyčistili Domašu od odpadkov

09.04 2019, TASR

Vranov nad Topľou, 8. apríla – Dobrovoľníci vyzbierali na Domaši približne 35 vriec odpadu, ale aj 15 kusov pneumatík. Na víkendovej akcii sa ich zúčastnilo okolo 50. Pre TASR to uviedol Ľubomír Šípoš, člen občianskeho združenia (OZ) Vranovské vydry, ktoré realizuje čistenie brehov tejto vodnej nádrže.

IEP: Štátna podpora zadržiavania dažďovej vody by mohla zvýšiť záujem oň

08.04 2019, TASR

Bratislava, 7. apríla - Zadržiavanie dažďovej vody má environmentálne aj ekonomické benefity, návratnosť investícií do takýchto systémov je však pre väčšinu domácností príliš dlhá.