Preskočit na obsah

Zmena územnej pôsobnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

16.03 2023, Enviroportal

Organizačné usporiadanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2023

16.03 2023, Enviroportal

Február 2023 bol z hľadiska priemernej mesačnej teploty normálny, z hľadiska mesačných úhrnov zrážok silne podnormálny až silne nadnormálny, z hľadiska priemerných mesačných prietokov nadnormálny až extrémne vodný a z hľadiska podzemnej vody nadnormálny mesiac. Na tokoch sa vyskytli ľadové úkazy, došlo k vzostupu hladín z topenia snehu, vyskytlo sa aj krátkodobé dosiahnutie 3. SPA na severe Slovenska. 

Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje množstvo sprievodných aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody

15.03 2023, Enviroportal

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik si pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca 2023, pripravil environmentálne aktivity počas viacerých dní.

Na obnovu vodných tokov je z plánu obnovy vyčlenených 62,4 milióna eur

14.03 2023, TASR

Bratislava 13. marca – Na obnovu vodných tokov je z plánu obnovy vyčlenených 62,4 milióna eur. Revitalizáciou má prejsť celkovo 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Hron, Morava a Váh. Ukončené majú byť do roku 2026.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre bezplatne vyšetrí vzorky vody zo studní

14.03 2023, TASR

Nitra 13. marca – Bezplatné vyšetrenie vzoriek vody ponúkne aj tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre v rámci osláv Svetového dňa vody. Ako informoval RÚVZ, odborní pracovníci úradu budú analyzovať prinesené vzorky 21. marca dopoludnia. Vodu na rozbor môžu priniesť obyvatelia okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Dosahy minuloročného sucha sa budú prejavovať aj v ďalších rokoch

13.03 2023, TASR

Bratislava 12. marca – Dosahy minuloročného sucha sa budú prejavovať nielen v tomto roku, ale aj v rokoch 2024 a 2025. V jesenných a zimných mesiacoch pokračovalo odumieranie smreka, ktorý bol ešte koncom leta naletený lykožrútom smrekovým či lesklým. Na buku očakávajú lesníci zvýšený výskyt lykožrúta bukového.

Vodná nádrž Ružiná je pripravená pre rekreantov

09.03 2023, TASR

Ružiná 8. marca – Vodná nádrž Ružiná v Lučeneckom okrese je po obnove a súčasnom napúšťaní pripravená slúžiť rekreantom. Uviedol to hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Objem plastu znečisťujúceho oceány sa môže do roku 2040 skoro strojnásobiť

09.03 2023, TASR

Washington 8. marca – Objem plastu, ktorý sa dostáva do svetových oceánov, od roku 2005 ,,bezprecedentne vzrástol". Do roku 2040 sa jeho množstvo môže takmer strojnásobiť, ak nebudú prijaté protiopatrenia. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnil americký inštitút 5 Gyres zaoberajúci sa znížením znečistenia plastami.

Zrážkozberná stanica na streche Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

08.03 2023, Enviroportal

Od začiatku februára 2023 pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) postupne nainštalovali päť zrážkozberných staníc, slúžiacich na skúmanie izotopového zloženia zrážkových vôd.