Preskočit na obsah

Svetový deň mokradí

01.02 2023, Enviroportal

Druhý február patrí každoročne Svetovému dňu mokradí. Témou aktuálneho ročníka je oživenie a obnova degradovaných mokradí.

Voda nadovšetko

27.01 2023, Enviroportal

V posledných rokoch sme si už aj my začali uvedomovať hodnotu vody. Táto zázračná tekutina, ktorou je Slovensko obdarené je nenahraditeľným prírodným zdrojom. V dôsledku klimatickej zmeny sa voda stáva veľmi drahou komoditou. Aj v krajinách, kde je vody dostatok, sa vplyvom zmeny klímy, narastania teploty, obdobiami sucha a povodní, natíska nutnosť riešenia problematiky vodozádržných opatrení.

Vodu z bývalého Chemka Strážske má čistiť špeciálne filtračné zariadenie

27.01 2023, TASR

Strážske 27. januára – Vodu vytekajúcu z kopca navozenej skládky z bývalého závodu Chemko Strážske vo zvernici Orlová bude filtrovať špeciálne čistiace zariadenie. Vedci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pracujú na jeho vývoji. V piatok sa v areáli bývalého závodu uskutočnila kontrola stavu podložia s cieľom určenia termínu začatia sanačných prác.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2022

20.01 2023, Enviroportal

Hydrologická situácia na Slovensku bola v decembri ovplyvnená nadnormálnymi hodnotami zrážkových úhrnov. Priemerné mesačné hodnoty prietokov tak boli vo väčšine hodnotených vodomerných staniciach (VS) blízke príslušným dlhodobým hodnotám, okrem územia na západe Slovenska, kde sa vyskytli hodnoty blízke kategórii podnormálneho až suchého mesiaca.

Vodozádržné opatrenia v Beluši zmenia vzhľad i funkčnosť priestoru pred úradom

20.01 2023, TASR

Beluša 19. januára – V obci Beluša v Púchovskom okrese odštartovali stavebné práce na najväčšej investičnej akcii – vodozádržných opatreniach v centre obce. Informoval o tom starosta Ján Prekop. 

Hydrologička Velísková: Našu vodu ohrozujú najmä kontaminácie – Vedecký podcast SAV

17.01 2023, Enviroportal

Hostkou 50. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Ing. Yvetta Velísková, PhD., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. O význame vody, kvalite a kvantite vody na Slovensku, vplyve klimatických zmien na zásoby vody, aktuálnom výskume v ústave, ale aj o obľúbených knihách či speve s ňou hovoril moderátor Peter Boháč.

Zhodnotenie sucha v roku 2022

16.01 2023, Enviroportal

Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov na území Slovenska bola úroda veľmi nízka a sucho významne zasiahlo aj lesné ekosystémy.

Nové požiadavky na zabezpečenie lepšej kvality pitnej vody a prístupu k nej nadobúdajú plnú účinnosť

13.01 2023, Enviroportal

Od dnešného dňa sa Európanom zabezpečuje lepšia kvalita pitnej vody a prístup k nej, keďže nové požiadavky vyplývajúce z revidovanej smernice o pitnej vode sa stávajú normou v celej EÚ.

Extrémne sucho bolo minulý rok na viac ako polovici územia Slovenska

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Konštatuje to vo svojej analýze Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého sa extrémne suché podmienky vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov bola úroda veľmi nízka a sucho významne zasiahlo aj lesné ekosystémy.

Slovenský vodohospodársky podnik vyhlásil výzvu na protipovodňové opatrenia na brehu Hornádu v Košiciach

11.01 2023, TASR

Košice 10. januára – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na protipovodňové opatrenia na ľavom brehom Hornádu v intraviláne Košíc. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 1,43 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).