Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Plavba na Dunaji bude bezpečnejšia, plynulejšia a komfortnejšia

01.12 2023, Enviroportal

Každoročne sa plavebnými komorami Vodného diela Gabčíkovo preplaví vyše 15-tisíc lodí, 6 miliónov ton tovaru a do 500-tisíc osôb. Plavebné komory boli pritom v nepretržitej prevádzke od roku 1992 s výnimkou bežnej údržby a odstraňovania havárií. Komory napustili a vypustili viac ako 100-tisíckrát. Vďaka európskemu projektu prešli modernizáciou pravá aj ľavá plavebná komora, ktoré opäť slúžia medzinárodnej vodnej doprave.

Verejnosť sa zoznámila so štúdiou Envirocentra Sĺňava pri Piešťanoch

01.12 2023, TASR

Piešťany 30. novembra – Na vzdelávacie aktivity i na stretávanie sa a prácu záujemcov o ochranu prírody, a tiež organizovanie podujatí by malo slúžiť budúce Envirocentrum Sĺňava. Jeho štúdiu a víziu predstavilo verejnosti v rámci podujatia Deň múzea (25. 11.) v Piešťanoch občianske združenie (OZ) Maressa. Informovala o tom jeho predsedníčka a zároveň mestská poslankyňa Marcela Sedláková. 

Ďalšia výzva z Programu Slovensko sa zameriava na vodozádržné opatrenia a na ochranu pred povodňami

01.12 2023, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 30. 11. 2023 vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. Výzva vytvára možnosť žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z Programu Slovensko na financovanie vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami.

Novým splnomocnencom pre vodohospodárske otázky bude V. Novák

30.11 2023, TASR

Bratislava 29. novembra – Novým splnomocnencom vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskom, Ukrajinou, Rakúskom a Českom bude Vladimír Novák. Jeho vymenovanie schválila vláda na stredajšom rokovaní. 

Minister životného prostredia SR poveril riadením Slovenského vodohospodárskeho podniku Petra Moldu

24.11 2023, Enviroportal

Dočasne povereným generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku sa stal 23. novembra 2023 krízový manažér Peter Molda. Do funkcie ho uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Bývalý šéf vodohospodárov Ladislav Glinda zostáva pracovať v podniku na technicko-prevádzkovom úseku.

Hodnotenie hydrologickej situácie októbra ako posledného mesiaca hydrologického roka 2023

22.11 2023, Enviroportal

Október, posledný mesiac hydrologického roka 2023, skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako veľmi teplý až mimoriadne teplý mesiac a z hľadiska zrážok ako normálne až mimoriadne vlhký mesiac. (1) Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako podnormálne až normálne vodný mesiac. Na konci mesiaca boli v sledovaných staniciach dosiahnuté 1. a 2. stupne povodňovej aktivity. V podzemnej vode bol október 2023 celkovo hodnotený ako mierne podpriemerný mesiac.

Podanie žiadosti o povolenie pre malé ČOV sa má predĺžiť

21.11 2023, TASR

Bratislava 20. novembra – Podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa má predĺžiť. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 obyvateľov by mal o to požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2028. 

Povodne za prvý polrok 2023 spôsobili škody vo výške 234 695 eur

21.11 2023, TASR

Bratislava 20. novembra – Povodne spôsobili za prvý polrok tohto roka škody vo výške 234 695 eur. Zasiahnutých bolo sedem krajov, a to Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický. 

Na znečistenie vodného toku je nutné reagovať okamžite

20.11 2023, TASR

Bratislava 19. novembra – Na znečistenie vodného toku alebo hladiny je nutné reagovať okamžite. Len vtedy sa dajú zmierniť negatívne dôsledky na životnom prostredí. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR. 

Programové vyhlásenie vlády je v oblasti ochrany vody a riek výrazne nedostatočné

20.11 2023, TASR

Bratislava 18. novembra – Programové vyhlásenie vlády (PVV) je v oblasti ochrany vody a riek výrazne nedostatočné. Dôvodom je najmä to, že v ňom nie je spomenutá ochrana Žitného ostrova. Uviedla predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu Mariana Repovská.