Preskočit na obsah

Pripojte sa k oslavám Medzinárodného dňa Dunaja

29.06 2022, Enviroportal

Obyvatelia podunajských krajín aj v roku 2022 oslavujú Medzinárodný deň Dunaja, ktorý si pripomíname 29. júna pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom je vzdať hold rieke Dunaj ako veľtoku starého kontinentu, symbolu integrácie Európy a spolupráce krajín v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy, techniky, kultúry a športu.

Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští

17.06 2022, Enviroportal

V súčasnosti je sucho považované za jednu z najničivejších prírodných katastrof sužujúcich našu Zem. Aj preto si na podnet Organizácie spojených národov každoročne 17. júna pripomíname Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští (World Day to Combat Desertification). Jeho hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o dezertifikácii a o možnostiach účinného riešenia problematiky prostredníctvom zapojenia komunít a medzinárodnej spolupráce.

Svetový deň životného prostredia oslavuje 50. výročie

03.06 2022, Enviroportal

V roku 2022 uplynie 50 rokov od prvej konferencie OSN o životnom prostredí v Štokholme, ktorá viedla k vyhláseniu 5. júna za Svetový deň životného prostredia.

Podzemná voda – čo o nej vieme?

21.03 2022, Enviroportal

Cieľom Svetového dňa vody, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je upriamiť pozornosť na životne dôležitú úlohu vody vo všetkých ekosystémoch, v adaptácii na zmenu klímy, priemysle, poľnohospodárstve či v zásobovaní pitnou vodou. Tohtoročnou témou je podzemná voda. Čo o nej vieme?

Tohtoročná Hodina Zeme bude hodinou solidarity s ľuďmi a planétou

21.03 2022, TASR

Bratislava 21. marca – Tohtoročná Hodina Zeme, ktorá pripadá na sobotu 26. marca, bude hodinou solidarity s ľuďmi a planétou. WWF Slovensko pripravuje v Bratislave podujatie, ktoré vyvrcholí výstavou kresieb lesa, ktorý sa na Hodinu Zeme rozsvieti. TASR o tom informovala za WWF Slovensko Andrea Settey Hajdúchová.

Národný park Slovenský kras oslávil 20. výročie

15.02 2022, Enviroportal

Národný park Slovenský kras sa Nariadením vlády Slovenskej republiky z 13. 2. 2002 stal druhým najmladším a s rozlohou 346 km2 štvrtým najväčším národným parkom na Slovensku. Základný kameň je umiestnený pri vstupnom areáli jaskyne Domica.  

SAV: Z pôvodnej rozlohy rašelinísk nezostalo ani 10 %

02.02 2022, Enviroportal

Mokrade patria k najpestrejším, no zároveň aj k najohrozenejším typom ekosystémov. Viaže sa na ne množstvo vzácnych a ohrozených druhov a poskytujú rad ekosystémových služieb, prospešných pre celé ľudstvo. Napriek tomu ich počty ubúdajú.

Svetový deň mokradí: WWF revitalizuje mokrade v povodí rieky Dunaj

02.02 2022, Enviroportal

Dnešný Svetový deň mokradí sa po prvý raz v histórii zaradil medzi medzinárodné dni OSN. Podčiarkuje to kritickú situáciu, keď sa mokrade radia medzi najohrozenejšie ekosystémy, ktoré zo sveta miznú rýchlejšie ako lesy a pralesy.

Správa Pieninského národného parku oslavuje 55 rokov

18.01 2022, Enviroportal

V nedeľu 16. 1. si Správa Pieninského národného parku pripomenula 55 rokov od svojho vzniku. Náš rozlohou najmenší národný park vznikol nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady 16. januára 1967. Cesta k jeho vyhláseniu však nebola jednoduchá a začala už omnoho skôr.  

Minister ocenil enviroaktivistov

18.11 2021, Enviroportal

Minister životného prostredia Ján Budaj po druhý raz odovzdal Ceny ministra životného prostredia za prínos v ochrane životného prostredia v občianskom sektore.