Cena ministra životného prostredia 2012

04.06 2012, MŽP SR

Minister Peter Žiga ocenil tých, ktorým záleží na životnom prostredí. Z bratislavského hotela Bôrik si z rúk ministra životného prostredia odniesli dnes ocenenie tí, ktorí svojou činnosťou najaktívnejšie prispievajú k ochrane a skvalitneniu životného prostredia. Cenou ministra životného prostredia, čestným uznaním či ďakovným listom za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie sa od dnešného dňa pýši dvadsaťdeväť  nominovaných kandidátov. Minister Peter Žiga tieto ocenenia odovzdal pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.