V. Kampf: Dunaj je Amazonkou Európy, ktorá ľudí spája

22.08 2016, TASR

Dva roky sa dokumentaristi Vladimír Kampf a Jana Čavojská plavili po Dunaji a spoznávali ľudí žijúcich na jeho brehoch. Kamerou tak zachytili napríklad klobučnícku rodinu z Nemecka či osudy majiteľa malej pálenice v Bulharsku. O živote v okolí Dunaja sa tak vďaka nim môžu dozvedieť viac aj deti v školách.

J. Činčura: Celosvetová povodeň, ako píše Biblia, vzniknúť nemohla

20.06 2016, TASR

Históriu našej planéty sprevádzalo množstvo prírodných katastrof. Zemetrasenia, výbuchy sopiek, ničivé povodne. Len jediná z nich sa však dochovala v kolektívnej pamäti národov na všetkých kontinentoch.

L. Solymos: Čistky v rezorte nechystám, zmluvu na kompu riešime

16.05 2016, TASR

Minister životného prostredia László Solymos (Most-Híd) sa nechystá robiť veľké personálne upratovanie v rezorte. -Most-Híd alebo SMK mávali v minulosti pod palcom rezort životného prostredia. V každom prípade, budeme v tom pokračovať, skúsime to uchopiť tak, aby sme využili skúsenosti zo Slovenského raja.

B. Žec: Slovensko je uránovou veľmocou a krajinou magnezitu

09.12 2015, TASR

Ak ľudia nebudú rozumieť neživej prírode, prestanú rozumieť aj živej, hovorí riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Branislav Žec. Ústav pomáha pri poznávaní neživého Slovenska už desiatky rokov, v tomto roku oslavuje významné jubileum.

M. Tréger: Štát prichádza pri ťažbe nerastov o miliardy eur

02.02 2015, TASR

Slovensko má ukryté v zemi nerastné bohatstvo v hodnote rádovo desiatok miliárd eur, no štát z neho získava len omrvinky. Najcennejším ložiskom je mastenec v Gemerskej Polome s využiteľnými zásobami takmer 85 miliónov ton. Toto aj ďalšie významné ložiská majú v rukách súkromní investori, ktorí z výnosov z jeho predaja platia minimálne poplatky. To sa nezmení, kým nebude banský zákon v súlade s Ústavou SR a štát nezačne modernými metódami oceňovať svoje prírodné bohatstvo, povedal v rozhovore pre TASR geológ Milan Tréger.

L. Hagara: Skúmanie tajomstiev húb je veľmi vzrušujúca výskumná práca

10.11 2014, TASR

V najbližších dňoch pribudne na slovenskom a českom knižnom trhu najväčší atlas húb na svete. Je to rozsiahle encyklopedické dielo, ktoré v jednom zväzku prináša podrobný opis a farebné fotografie 3230 druhov a odrôd húb, rastúcich na Slovensku, v Čechách aj v ďalších európskych štátoch.

Životné prostredie na VŠ: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

13.05 2013, Enviroportal

Jednou zo súkromných vysokých škôl, ktoré ponúkajú vzdelanie v úzko profilovaných akreditovaných študijných programoch zameraných na environmentálne manažérstvo a životné prostredie je aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS). Jej cieľom je rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania. V roku 2012 bolo otvorené Vzdelávacie a konzultačné pracovisko SEVS, n.o.,aj v Košiciach.

Životné prostredie na VŠ: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie v Košiciach

05.04 2013, Enviroportal

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) je jednou z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Banícka tradícia fakulty siaha do roku 1762.

Životné prostredie na VŠ: Stráž prírody

15.03 2013, Enviroportal

Úlohou strážcu prírody je dokonale poznať zverené územie, ochraňovať jeho faunu a flóru, vzdelávať návštevníkov, poskytovať sprievodcovské služby a byť nápomocný pri riešení problémov. Slovenských profesionálnych strážcov prírody vychováva Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Životné prostredie na VŠ: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra

11.03 2013, Enviroportal

Každoročne ukončí úplné stredoškolské vzdelanie niekoľko desiatok tisíc maturantov, minulý rok ich bolo vyše 59 000, pričom dve tretiny z nich sa aktívne zaujímalo o štúdium na vysokej škole. Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva bolo napríklad v roku 2011 spolu podaných vyše 139 000 prihlášok. Seriál krátkych článkov je určený tým stredoškolákom, ktorý sa rozhodli svoj profesný život spojiť so životným prostredím. Predstavíme v ňom vysoké školy, ktoré ponúkajú akreditované študijné programy týkajúce sa životného prostredia. Ako prvú predstavíme Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.