MŽP: O post riaditeľa SAŽP sa uchádza šesť kandidátov

14.08 2020, TASR

Bratislava, 11. augusta - O post riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) sa uchádza šesť kandidátov. Pre TASR to potvrdila generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Daša Turbová. Výberové konanie sa uskutoční 19. augusta, informuje o tom envirorezort na webovej stránke.

MŽP: Návrh zákona na ochranu včely by mal slúžiť na rozvoj včelárstva

14.08 2020, TASR

Bratislava, 10. augusta - Návrh zákona na ochranu včely by mal slúžiť na rozvoj včelárstva a ochranu prostredia, v ktorom žije. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Liptovský Mikuláš: Mesto je za odklad termínu povinného separovania bioodpadu

14.08 2020, TASR

Liptovský Mikuláš, 10. augusta – Mesto Liptovský Mikuláš je za odklad termínu povinného separovania bioodpadu. Samospráva totiž nie je schopná vykryť celý proces nakladania s kuchynským odpadom od 1. januára budúceho roka z vlastných prostriedkov.

MŽP poskytlo viac ako 3,9 milióna eur na monitorovanie enviro záťaží

14.08 2020, TASR

Bratislava, 10. augusta - Ministerstvo životného prostredia poskytlo financie Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra na monitorovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. Nenávratný finančný prostriedok predstavuje sumu 3.971. 026 eur.

MŽP: Výzva na kotlovú dotáciu je naďalej otvorená

10.08 2020, TASR

Bratislava, 7. augusta - Výzvu na kotlovú dotáciu má Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR naďalej otvorenú. Uchádzači môžu predkladať projekty, ktorými zabezpečia domácnostiam výmenu starých kotlov na tuhé palivo za nízkoemisné. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie envirorezortu.

Trenčín: Samospráva odhaduje, že zber bioodpadu v určitom rozsahu zvládne

10.08 2020, TASR

Trenčín, 6. augusta - Mesto Trenčín by malo v určitom rozsahu zber kuchynského bioodpadu od začiatku budúceho roka zvládnuť. Odhaduje to miestna radnica, ktorá v tejto súvislosti už rozbehla procesy na zabezpečenie tejto novej povinnosti.

Povinnosť separovania bioopadu sa neposunie, MŽP nevyhovelo požiadavke ZMOS-u

06.08 2020, TASR

Bratislava, 5. augusta - Povinnosť separovania bioopadu sa posúvať nebude. Envirorezort nevyhovel požiadavke Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o posunutí termínu o rok. Uviedol to predseda ZMOS-u Branislav Tréger po rokovaní.

J. Budaj: Neobstojí argument, že sa obce nepripravovali triediť kuchynský odpad

05.08 2020, TASR

Bratislava, 4. augusta – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR bude stáť na strane verejného záujmu, zákona a smerovať k plneniu dlhodobo odkladaných záväzkov Slovenska v oblasti životného prostredia.

Minister životného prostredia odvolal riaditeľa envirofondu

05.08 2020, TASR

Bratislava, 4. augusta - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v utorok odvolal riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu. Riadením bude dočasne poverená Timea Sujová, súčasná vedúca odboru implementácie projektov a finančného riadenia envirofondu. Minister o tom informoval na tlačovej konferencii.

J. Budaj: Vodohospodárska výstavba ročne ušetrí pol milióna eur

05.08 2020, TASR

Bratislava, 4. augusta - Vodohospodárska výstavba ušetrí ročne pri splácaní úveru na financovanie rekonštrukcie vodného diela Gabčíkovo až pol milióna eur.