Preskočit na obsah

Z vrtu v lokalite Moravany vyviera banská voda s vysokým obsahom chloridov

21.03 2023, TASR

Moravany 20. marca – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sleduje situáciu v súvislosti so starým prieskumným vrtom v lokalite Moravany v okrese Michalovce, z ktorého vyviera banská voda. ,,Z výsledkov, ktoré zabezpečila spoločnosť Nafta, vytekajúce banské vody majú extrémne vysoký obsah chloridov," uviedla SIŽP na sociálnej sieti.

V súvislosti s nedávnym útokom medveďa na človeka štátni ochranári vydávajú výstrahu k vyššej obozretnosti

20.03 2023, Enviroportal

V médiách sa objavila správa o útoku medveďa na človeka v Sučianskej doline, v okrese Martin. Medializovaný útok však zatiaľ nebol nahlásený ani na Správe Národného parku (NP) Malá Fatra, v území ktorého pravdepodobne k napadnutiu došlo, ani na kontaktných linkách Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

Slovensko podporuje úsilie lídrov EÚ obnoviť prírodu a znižovať znečistenie z priemyslu, obalov a odpadových vôd

20.03 2023, Enviroportal

Znižovať emisie skleníkových plynov v priemyselných zariadeniach, lepšie recyklovať a využívať obaly a odpady z obalov, ale tiež účinnejšie čistiť odpadové vody. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa skončila v Bruseli.

Výnimočné uzatvorenie expozícií Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

20.03 2023, Enviroportal

Mimoriadna situácia v meste Banská Štiavnica spôsobená požiarom aj v Slovenskom banskom múzeu.

Štátna ochrana prírody SR pripravila film o problematike ochrany pred veľkými šelmami

20.03 2023, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pripravila sériu dokumentárno-náučných filmov o problematike ochrany hospodárskych zvierat a majetku pred veľkými šelmami, správnej aplikácii rôznych typov preventívnych opatrení a základných zásadách správania sa v prírode. Efektívnej ochrane stád prostredníctvom strážnych psov sa venuje celovečerný film s názvom Kangal – ochranca stád, ktorého premiéra spojená s diskusiou s autormi sa uskutočnila v Kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Národná ZOO Bojnice má nové prírastky – dve mláďatá antilopy vranej, Fabunni a Efia

20.03 2023, Enviroportal

Koniec februára a začiatok marca bol pre Národnú zoologickú záhradu Bojnice poriadne rušný. S odstupom niekoľkých dní sa totiž narodili dve mláďatá antilopy vranej. Obe samičky sú čulé a majú sa k svetu.

Snežienka jarná je zákonom chránený druh, trhať sa už nesmie

17.03 2023, Enviroportal

Od 1. 6. 2021 je druh snežienka jarná chránený na celom území Slovenskej republiky.

Sedem opatrení na zlepšenie odolnosti Slovenska voči klimatickej kríze

17.03 2023, Enviroportal

Pandémia COVID-19, energetická kríza a tiež oneskorenie v príprave partnerskej dohody s EÚ pri využívaní nových eurofondov. To sú najdôležitejšie dôvody, ktoré spomalili proces plnenia cieľov Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímyAkčného plánu pre implementáciu Stratégie SR na zmenu klímy. Vyplýva to z Informácie o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných opatrení v Slovenskej republike z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorú vláda SR zobrala na vedomie.

J. Budaj: Poslanci nevyužili príležitosť zaviesť reformu krajinného plánovania

17.03 2023, TASR

Bratislava 16. marca – Poslanci Národnej rady (NR) SR nevyužili príležitosť zaviesť komplexnú reformu krajinného plánovania, ktorá by pomohla pripraviť Slovensko na negatívne dosahy klimatickej zmeny a zároveň by zachovala jej prirodzený ráz. V reakcii na neschválenie návrhu zákona to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj. Pripomenul, že reforma je súčasťou programového vyhlásenia vlády a tiež plánu obnovy. ...

GPS obojky prinesú nové informácie o správaní sa problémových medveďov

17.03 2023, TASR

Banská Bystrica 16. marca – Telemetrické obojky, ktoré Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR zakúpila na monitoring prípadného pohybu medveďov v okolí obcí, prinesú i nové informácie o ich správaní. Informoval o tom komunikačný odbor ŠOP s tým, že dáta, ktoré ochranárom dnes chýbajú, budú využívať aj zoológovia.