Preskočit na obsah

Zmenu v riadení národných parkov chce J. Budaj riešiť poslaneckým návrhom

03.06 2021, TASR

Bratislava, 1. júna  Avizovaný presun správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov má riešiť poslanecký návrh. Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). 

MŽP zanalyzuje kapacity spaľovní pre zhodnotenie nerecyklovateľných odpadov

03.06 2021, TASR

Bratislava, 1. júna Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR bude analyzovať kapacity spaľovní na odpady, ktoré sa nedajú recyklovať a zároveň ich nie je možné zneškodňovať na skládke. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu. 

Riaditeľ SVP R. Hok rezignoval, riadením podniku je dočasne poverený D. Hlubocký

03.06 2021, TASR

Bratislava, 2. júna Riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Róbert Hok rezignoval na svoju funkciu pre zdravotné dôvody. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) poveril dočasným riadením SVP Dávida Hlubockého. Informovalo o tom tlačové oddelenie envirorezortu.

SIŽP: Kúpalisko Podhájska nemá oprávnenie čerpať vodu z geotermálneho vrtu a využívať ju v bazénoch

01.06 2021, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na základe vlastných zistení zahájila v auguste 2019 hlavný štátny vodoochranný dozor v spoločnosti GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o. Inšpektorky totiž počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých vytekala hnedo zafarbená teplá voda.

MŽP: Bezodpadová technológia vrakunskej skládky je zapracovaná v projekte

01.06 2021, TASR

Bratislava, 30. mája Zhotoviteľ sanácie toxickej vrakunskej skládky v Bratislave spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV) na využití bezodpadovej technológie čistenia podzemných vôd od roku 2019. Táto technológia je plne zapracovaná v realizačnom projekte.

MŽP: Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu sa budú prerozdeľovať po novom

28.05 2021, TASR

Bratislava, 26. mája – Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu sa majú prerozdeľovať po novom. Vďaka upravenému mechanizmu sa vytvorí nová skupina obcí, ktoré získajú príspevok z Envirofondu. Ten budú môcť použiť na triedenie bioodpadu.

Obce by mali od roku 2025 zaviesť triedený zber aj na textil

28.05 2021, TASR

Bratislava, 26. mája Obce by mali od roku 2025 zabezpečiť triedený zber aj na textil. Zakázať by sa malo tiež ukladanie bioodpadu z obchodov a distribúcie na skládku. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda.

MŽP SR podalo 7 návrhov na vyvlastnenie pre projekt sanácie skládky

25.05 2021, TASR

Bratislava, 25. mája – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podalo v súvislosti s projektom sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania.

MPRV SR odmieta presun lesov v národných parkov pod envirorezort

25.05 2021, TASR

Bratislava, 24. mája – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR odmieta rozčlenenie lesov na chránené a ostatné. Tvrdí, že všetky lesy sú hodné mimoriadnej ochrany. Tiež uviedlo, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pri riešení zásadných problémov opakovane obchádza odbornú diskusiu, spoluprácu a bežný legislatívny proces. Informoval hovorca agrorezortu Daniel Hrežík. 

Na Slovensku by mali vzniknúť 3 chránené areály a 2 prírodné rezervácie

25.05 2021, TASR

Bratislava, 25. mája – Na Slovensku by mohli vzniknúť ďalšie tri chránené areály Horný tok Chotčianky, Horný tok Výravy, Laborec, a dve prírodné rezervácie Brezové a Pokoradzské jazierka. Vyplýva to z materiálov, ktoré Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.