Preskočit na obsah

Nový prírastok v bojnickej zoo dostal netradičné meno

25.09 2023, Enviroportal

Koncom augusta v Národnej zoologickej záhrade Bojnice očakávali prírastok vo výbehu somára domáceho. Tmavá Jedy nakoniec porodila krásneho bieleho žrebčeka v nedeľu 3. septembra. Na sociálnych sieťach poprosili fanúšikov a fanúšičky, aby drobcovi vybrali meno.

Zdĺhavé teplo si pripísalo celoštátny extrém už aj v septembri

25.09 2023, Enviroportal

Po veľmi dlhom augustovom období s dosahovanými vysokými teplotami vzduchu sa situácia hneď vzápätí opakuje aj v prvom jesennom mesiaci. Septembrové teplé počasie medzičasom prinieslo klimatologické rekordy na úrovni jednotlivých staníc, vrátane našich najdlhšie merajúcich. Momentálne sme ale dosiahli na významný dlhodobý teplotný extrém dokonca už aj v celoslovenskom kontexte.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predstavuje nový portál starých geologických máp

22.09 2023, Enviroportal

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) oficiálne predstavil a verejnosti sprístupnil novú mapovú aplikáciu Staré geologické mapy (do roku 1918) so zameraním na územie Slovenska.

Infocentrum v Gabčíkove pre veľký záujem predlžuje otváracie hodiny

22.09 2023, Enviroportal

Koncom júna tohto roka otvorila Vodohospodárska výstavba, š.p. zmodernizované Infocentrum pri Vodnom diele Gabčíkovo s bezplatným vstupom. Prvé čísla návštevnosti jasne ukazujú, že modernizácia centra prilákala stovky ľudí a oproti minulým rokom sa dá predpovedať rekordná návštevnosť.

Minister životného prostredia Milan Chrenko sa zúčastnil klimatického samitu v New Yorku

22.09 2023, Enviroportal

Urýchliť kroky vlád, samospráv, podnikateľského, neziskového a finančného sektora ale aj občianskej spoločnosti v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Práve to je hlavným cieľom samitu o klimatických ambíciách, ktorý sa konal tento týždeň v New Yorku. Na stretnutí lídrov sa zúčastnil aj minister životného prostredia Milan Chrenko.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci august 2023

22.09 2023, Enviroportal

August 2023 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako normálny až veľmi teplý, zrážkovo na väčšine nášho územia ako normálny až veľmi vlhký mesiac1. Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako normálne vodný vo väčšine sledovaných vodomerných staníc. Počas mesiaca boli dosiahnuté stupne povodňovej aktivity vo viac ako 50 sledovaných staniciach, zaznamenali sme aj výrazné prekročenie 3. stupňa povodňovej aktivity. V podzemnej vode bol august 2023 celkovo hodnotený ako priemerný – mierne nadpriemerný mesiac.

Významný deň pre slovenské rieky: ochranári a vodohospodári podpisujú memorandum o spolupráci

21.09 2023, Enviroportal

Slovenskí ochranári a vodohospodári sa dohodli, že v záujme lepšej ochrany a starostlivosti o rieky, vodné toky a ekosystémy závislé na vode posilnia vzájomné aktivity. Riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann a generálny riaditeľ SVP, š. p. Ladislav Glinda potvrdili svoje spoločné rozhodnutie aj písomne. 

Štátna ochrana prírody vyzýva vlastníkov pozemkov a samosprávy k odstraňovaniu inváznych rastlín

21.09 2023, Enviroportal

Koniec leta a začiatok jesene je obdobie, kedy rozkvitajú zlatobyle. Ide o nepôvodné invázne druhy rastlín, ktoré sa na územie Európy rozšírili zo Severnej Ameriky. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyzýva občanov, ktorí zaregistrujú výskyt tejto či iných inváznych druhov rastlín na svojich pozemkoch, k ich likvidácii.

Švajčiarsko podporí ochranu slovenských národných parkov sumou viac ako 23 miliónov eur

20.09 2023, Enviroportal

Slovenská republika a Švajčiarska konfederácia sa dohodli na finančnej podpore ochrany prírody a biodiverzity v chránených územiach. Na tento účel Švajčiarsko venuje príspevok vo výške 23,5 milióna eur. Financie pomôžu ochrane biodiverzity, rozvoju udržateľného turizmu a podpore ochrany ekosystémov v chránených územiach. Za Slovenskú republiku dohodu dnes slávnostne podpísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

20.09 2023, Enviroportal

Ako čo najdlhšie bezpečne zadržať zrážkovú vodu v sídlach, ako ju využiť na zlepšenie mikroklímy sídiel, ako ju odviesť do pôdy k rastlinám a ako si ju „odložiť“ na suchšie časy, o tom sa rozprávali zainteresovaní odborníci a bežní užívatelia zrážkových vôd na odbornom seminári. Ten sa konal 12. 09. 2023 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.