Preskočit na obsah

Envirofond by mal mať jednoduchší proces poskytovania dotácií

11.08 2021, TASR

Bratislava,10. augusta – Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. 

SAŽP podporí 189 projektov

10.08 2021, Enviroportal

Z Programu obnovy dediny, ktorý spravuje Slovenská agentúra životného prostredia, poputuje tento rok dotácia 189 obciam. O pridelní dotácií rozhodol minister životného prostredia Ján Budaj. 

Envirofond pokračuje v uvoľňovaní financií obciam na výstavbu kanalizácií

09.08 2021, TASR

Bratislava, 7. augusta Environmentálny fond (EF) pokračuje v priebežnom uvoľňovaní financií obciam na výstavbu čistiarní odpadových vôd, kanalizácií či vodovodov. Zároveň im odporúča, aby zvážili eliminovanie svojich aktivít na projektoch až do ukončenia kontroly. Pre TASR to uviedol Envirofond vo svojom stanovisku.

Ako povzbudiť zamestnancov k ochrane klímy?

23.07 2021, Enviroportal

Získať prehľad a uviesť do praxe inovatívne riešenia vedúce ku klimatickej neutralite pomôže aj projekt Young Energy Europe. Jeho cieľom je podporiť praktické opatrenia v európskych podnikoch na ceste ku klimatickej neutralite.

SAŽP chce robiť marketingovú kampaň k výmene kotlov v domácnostiach

23.07 2021, TASR

Bratislava, 22. júla Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce robiť marketingovú kampaň k projektu výmeny kotlov s v domácnostiach. Na obstaranie kampane tak vyhlásila tender. 

Podpora obnoviteľných zdrojov

22.07 2021, Enviroportal

Spoločnosť PEDAL Consulting otvára prostredníctvom mechanizmu W4RES prvú výzvu na predloženie projektov zameraných na podporu riešení využívajúcich obnoviteľné zdroje v sektore vykurovania a chladenia, ktoré sú vedené ženami.

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

16.07 2021, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021 – 2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy (EN) na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021 – 2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 13.7.2021.

CEEV Živica pripravila projekt na zmiernenie dopadov klimatickej krízy

15.07 2021, Enviroportal

Letné horúčavy, výkyvy počasia a suchá posledných rokov ukazujú, že na klimatickú zmenu sa treba pripraviť. Dôsledky klimatickej krízy, ktorú už pociťuje stredná Európa, sú realitou a je neodškriepiteľné, že na zmenu klímy má vplyv ľudská činnosť. Jej dopady dokážeme rôznymi opatreniami zmierniť, preto prichádza CEEV Živica s podporou spoločnosti Dedoles s novým ročníkom projektu Klíma nás spája.

Obce sa sťažujú, že z dotácie Envirofondu nemôžu vyplácať dodávateľov

22.06 2021, TASR

Košice, 21. júna – Viaceré obce, ktoré minulý rok získali z Environmentálneho fondu dotáciu na dobudovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV), vodovod či kanalizáciu, sa sťažujú na prístup Environmentálneho fondu, ktorý im podľa nich neumožňuje priebežne vyplácať faktúry dodávateľom za vykonané práce.

Košice: Na zelenú grantovú výzvu alokovali 50 000 eur

07.06 2021, TASR

Košice, 7. júna – Mesto Košice vyhlásilo grantovú výzvu na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Celková alokácia predstavuje 50 000 eur, pričom jednotlivci môžu získať dotáciu do 4000 eur a organizácie do 7000 eur. TASR o tom informoval magistrát.