Preskočit na obsah

MŽP zvyšuje podporu triedenia a recyklácie komunálnych odpadov

08.02 2022, Enviroportal

Od začiatku budúceho roka už nebude možné ukladať neupravený zmesový odpad na skládky komunálnych odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pomáha samosprávam pri budovaní zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. V tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov zameraných na výstavbu zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Program Zelené oázy podporí 25 projektov na výsadbu drevín

08.02 2022, TASR

Banská Bystrica 7. februára – Stromy a nová zeleň pribudnú v mestách a obciach po celom Slovensku, postará sa o to 16. ročník grantového programu Zelené oázy. 

Nadácia automobilky rozdelí na projekty rozvoja životného prostredia 50 000 eur

03.02 2022, TASR

Teplička nad Váhom 2. februára – Nadácia Kia Slovakia rozdelí 50 000 eur na projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu a rozvoju životného prostredia v Žilinskom kraji. Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o podporu v zamestnaneckom grantovom programe Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity do 18. februára 2022. 

Online seminár k Operačnému programu Kvalita životného prostredia

02.02 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 pripravil ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

SAŽP spustila web k obnove rodinných domov

14.01 2022, Enviroportal

Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe www.obnovdom.sk, ktorý prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Zatiaľ sa na ňom nachádzajú všeobecné informácie a kontaktný formulár. Čoskoro pribudnú technické detaily a parametre jednotlivých opatrení, ktoré budú preplácané až do výšky 50 %.

Obnova rodinných domov v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

06.12 2021, Enviroportal

Zelenému reštartu Slovenska pomôžu investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, predovšetkým vyše pol miliardy eur na obnovu rodinných domov. Počíta sa s energetickou obnovou 30 000 domov.

J. Budaj: Envirofond je dlhodobo používaný najmä vládou

22.11 2021, TASR

Bratislava 19. novembra – Environmentálny fond (EF) je dlhodobo používaný hlavne vládou. Sedemdesiat percent peňazí z fondu je rezervou štátnej pokladnice a tie sa vôbec nepoužívajú. Vďaka nim má Slovensko lepšie parametre rozpočtu, nemá taký deficit a lepšie si tak požičiava na trhoch.

ŠOP SR podporila územia NATURA 2000 sumou viac ako 10 mil. eur

15.11 2021, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia finančne podporuje na územiach NATURA 2000 obhospodarovateľov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom. Do konca roku 2023 ŠOP SR tak preplatí vlastníkom či užívateľom dotknutých pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania sumou celkovo viac ako 10 mil. €.

MŽP poskytne desať miliónov eur na podporu triedeného zberu

15.11 2021, TASR

Bratislava 12. novembra – Envirorezort poskytne desať miliónov eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadatelia budú môcť financovať nákup zberných nádob či veľkokapacitných kontajnerov. 

Rezort vnútra rozširuje zoznam oprávnených obcí

09.11 2021, TASR

Bratislava 8. novembra – Rezort vnútra v snahe pomôcť zlepšiť dostupnosť výzvy pre väčší počet miest a obcí na základe komunikácie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR pristúpil k rozšíreniu zoznamu oprávnených žiadateľov ako ako aj k zjednodušeniu podmienok výzvy zameranej na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.