Preskočit na obsah

Obnova domov

08.09 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  vyhlásili prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu pozrieť na webe www.obnovdom.sk. Podpora štátu vo výške 14 000, resp. 16 000 alebo až 19 000 eur prispeje k zníženiu spotreby energie do roku 2050 (v budovách o 40 % v porovnaní s úrovňou roku 2020) a k zníženiu emisií z budov (o 79 % v porovnaní s rokom 2020).

Envirofond bude obciam a mestám poskytovať úvery, alokovaných je 50 miliónov eur

23.08 2022, TASR

Bratislava 22. augusta – Environmentálny fond bude obciam a mestám poskytovať úvery. Alokovaných je 50 miliónov eur. Úvery budú mať splatnosť 20 rokov.

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond

17.05 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom (MŽP SR) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

 

SAŽP vyhlásila tri architektonické súťaže na návrhy obnovy domov

10.05 2022, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila tri architektonické súťaže na návrhy riešenia obnovy rodinných domov z plánu obnovy. Odhadovaná hodnota zákaziek je spolu 33.000 eur bez DPH.

MŽP zvýšilo prostriedky na projekty zamerané na triedený zber

10.05 2022, TASR

Bratislava 7. mája – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zvýšilo financie na projekty zamerané na triedený zber komunálnych odpadov. Prostriedky zo zdrojov Európskej únie sa z pôvodných 10 miliónov eur navýšia na 30 miliónov eur.

SAŽP je partnerom klimatického projektu KLÍMA BEST

28.04 2022, Enviroportal

Zastrešujúcim cieľom projektu je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, v informovanosti a správaní cieľových skupín v boji proti klimatickej zmene. V rámci projektu prejde úpravou aj areál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. Financie poskytne Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskych grantov, časť pôjde aj zo štátneho rozpočtu a časť prostriedkov poskytne žiadateľ projektu, ktorým je OZ Ekoenergia.

MŽP pomáha žiadateľom v prvej zelenej výzve Plánu obnovy

27.04 2022, TASR

Bratislava 26. apríla - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) začína sériu informačných seminárov pre žiadateľov o financie z Plánu obnovy a odolnosti SR priamo v regiónoch národných parkov. Pre rozvoj mäkkého turizmu v národných parkoch Muránska planina a Poloniny je pripravených takmer 20 miliónov eur.

Lesy môžu získať peniaze na záchranu hlucháňa hôrneho

20.04 2022, TASR

Bratislava 19. apríla – Štátne, súkromné či cirkevné lesy môžu získať peniaze na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho. Žiadosti môžu podávať v rámci výzvy, ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). 

Na projekty prvej zelenej výzvy je vyčlenených 19 miliónov eur

19.04 2022, TASR

Muráň 14. apríla – V rámci prvej zelenej výzvy slovenského Plánu obnovy a odolnosti je na projekty v národných parkoch Muránska planina a Poloniny vyčlenených dohromady 19 miliónov eur. 

Na dom postavený pred rokom 2013 bude možno požiadať o dotáciu na obnovu

12.04 2022, TASR

Bratislava 11. apríla – Osoba, ktorá postavila dom pred rokom 2013, bude môcť požiadať o dotáciu na obnovu rodinných domov. Musí v ňom tiež mať trvalé bydlisko viac ako jeden rok.