Preskočit na obsah

Košice: Na zelenú grantovú výzvu alokovali 50 000 eur

07.06 2021, TASR

Košice, 7. júna – Mesto Košice vyhlásilo grantovú výzvu na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Celková alokácia predstavuje 50 000 eur, pričom jednotlivci môžu získať dotáciu do 4000 eur a organizácie do 7000 eur. TASR o tom informoval magistrát.

Slovenský projekt LIFE Energia získal európske ocenenie

04.06 2021, TASR

Bratislava, 3. júna Slovenský projekt LIFE Energia, ktorý bol zameraný na skúmanie nárazov vtáctva do elektrických vedení, sa stal víťazom v kategórii ochrana prírody LIFE Awards 2021. Najúspešnejším projektom odovzdala Európska komisia ceny v stredu (2. 6.). 

MŽP podporí z eurofondov budovanie envirocentier so zameraním na zmenu klímy za 10 miliónov eur

20.05 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) otvorí 20. mája novú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie environmentálnych centier pre informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Na tento účel je alokovaných 10 mil. eur z Kohézneho fondu.

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

20.05 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 12), je v plnom znení prístupné: OZNÁMENIE SEA OP KŽP (verzia 12) (PDF, 2 MB) a OP KŽP vz 12 návrh SK (PDF, 5 MB).

SIEA pripravuje novú výzvu zameranú na obnovu verejných budov

20.05 2021, TASR

Bratislava 19. mája Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje novú výzvu zameranú na obnovu verejných budov. Vyhlásená by mohla byť v lete. Pre TASR to povedal riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Sumu, o ktorú budú môcť záujemcovia žiadať, zatiaľ konkretizovať nechcel.

Environmentálny fond nezastavil proces uvoľňovania financií pre kanalizácie

20.05 2021, TASR

Bratislava, 18. mája Environmentálny fond (EF) nezastavil proces uvoľňovania financií na výstavbu čistiarní odpadových vôd, kanalizácií či vodovodov. Naďalej pracuje na riešeniach, ktoré by pomohli obciam dokončiť ich a zaplatiť peniaze zhotoviteľom. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu Envirofondu Michaela Kroková.

KSK chce z eurofondov realizovať v lesoch enviroprojekt za 6 miliónov eur

28.04 2021, TASR

Košice, 27. apríla – Na ochranu a obnovu biodiverzity v lesných ekosystémoch na Gemeri a Spiši je zameraný projekt, na ktorý chce Košický samosprávny kraj (KSK) získať financie cez eurofondy. Celkový rozpočet je šesť miliónov eur, spolufinancovanie vo výške 300 000 eur v pondelok (26. 4.) odsúhlasilo krajské zastupiteľstvo.

Niekoľko obcí dostane z Envirofondu financie na kanalizácie či vodovody

21.04 2021, TASR

Bratislava, 20. apríla  Niekoľko obcí dostane z Environmentálneho fondu v najbližších dňoch financie. Ide o tie, ktoré predložili svoju žiadosť o podporu na výstavbu čistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií alebo verejných vodovodov. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Envirofondu Michaela Kroková.

Workshop Horizont Európa

12.04 2021, Enviroportal

Pri príležitosti novej výzvy – Impulzy pre cirkularitu (H4C) – v rámci programu Horizont Európa organizuje Európska únia workshop určený zástupcom priemyselnej a výrobnej sféry, akademickej obce a regionálnych politikom.

Cirkulárna ekonomika sa dostáva k podnikom v prihraničných regiónoch Slovenska a Maďarska

30.03 2021, Enviroportal

Aby sa cirkulárna ekonomika stala bežnou praxou v každom podniku, je potrebné podnikateľom ukázať cestu a previesť ich prvými krokmi k úspešnej transformácii. Projekt CircularRegions vyškolí trénerov a navrhne službu pre podniky, ktoré chcú zmeniť svoje biznis modely na cirkulárne. Podnikateľom to zvýši efektivitu, prinesie stabilnejší biznis a konkurenčnú výhodu.