Preskočit na obsah

Environmentálny fond poskytne dotáciu na zateplenie verejných budov

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Environmentálny fond (EF) poskytne dotáciu na zateplenie verejných budov. Finančná podpora do výšky 400.000 eur na jednu žiadosť má pomôcť aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Environmentálny fond poskytne podporu obciam pri budovaní vodovodnej infraštruktúry

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Environmentálny fond (EF) poskytne pomoc obciam pri budovaní vodovodnej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. Informovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie Tamara Lesná.

Európska zelená dohoda: 4,11 miliardy eur z modernizačného fondu na urýchlenie prechodu na čistú energiu

22.12 2022, Enviroportal

V druhom roku fungovania modernizačného fondu sa vyplatilo celkovo 4,11 miliardy eur na podporu 61 projektov vo ôsmich prijímajúcich krajinách.

Po novom roku sa rozbehne ďalších osem projektov ochrany biodiverzity a životného prostredia

13.12 2022, Enviroportal

Dobrodružná hra, ktorá pritiahne deti do prírody, záchrana vtákov a živočíchov, ktoré strácajú domov kvôli obnove hradu, čistenie a obnova horských prameňov v Malej Fatre – to je niekoľko príkladov užitočných projektov, ktoré získavajú podporu z programu Envirogranty

Najlepším projektom Zelených oáz sú Liptovské stromoradia

01.12 2022, Enviroportal

V 16. ročníku grantového programu Zelené oázy si titul Top projekt odnáša občianske združenie Tatry spolu s ocenením pre svojho predsedu Ruda Pada udeleným in memoriam. Vysadené stromy na Liptove sa tak vďaka finančnému daru 1000 eur môžu tešiť na ďalšiu starostlivosť či ďalšie prírastky. Program zároveň otvára novú výzvu, ktorá dobrovoľníkov vyzýva k zodpovedným a udržateľným nápadom, ktoré pomáhajú prírode v ich okolí.

Banskobystrický samosprávny kraj získal na rozvoj NP Muránska planina z plánu obnovy vyše 1,5 mil. eur

10.11 2022, TASR

Banská Bystrica 9. novembra – Organizácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) získali na rozvoj Národného parku (NP) Muránska planina viac ako 1,5 milióna eur. Tri projekty podporené z plánu obnovy sú zamerané na tvorbu a budovanie značky NP, rozvoj cykloturistiky i obnovu Coburgovského parku v Pohorelskej Maši. Informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Nadácia VSE vyhlásila grant na zlepšenie životného prostredia na východe krajiny

07.11 2022, TASR

Košice 5. novembra – Nadácia VSE vyhlásila grantový program Za zdravý a čistý kraj. Jeho poslaním je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Celková suma alokácie grantu je 40.000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 4000 eur.

Envirofond ponúka mestám, obciam a VÚC úvery na financovanie enviroprojektov

26.09 2022, TASR

Bratislava 24. septembra – Envirofond ponúka mestám, obciam a vyšším územným celkom (VÚC) úvery na financovanie environmentálnych projektov.Tie sa nebudú započítavať do ich zadlženosti.

Obnova domov

08.09 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  vyhlásili prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu pozrieť na webe www.obnovdom.sk. Podpora štátu vo výške 14 000, resp. 16 000 alebo až 19 000 eur prispeje k zníženiu spotreby energie do roku 2050 (v budovách o 40 % v porovnaní s úrovňou roku 2020) a k zníženiu emisií z budov (o 79 % v porovnaní s rokom 2020).

Envirofond bude obciam a mestám poskytovať úvery, alokovaných je 50 miliónov eur

23.08 2022, TASR

Bratislava 22. augusta – Environmentálny fond bude obciam a mestám poskytovať úvery. Alokovaných je 50 miliónov eur. Úvery budú mať splatnosť 20 rokov.