Preskočit na obsah

SAŽP spustila web k obnove rodinných domov

14.01 2022, Enviroportal

Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe www.obnovdom.sk, ktorý prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Zatiaľ sa na ňom nachádzajú všeobecné informácie a kontaktný formulár. Čoskoro pribudnú technické detaily a parametre jednotlivých opatrení, ktoré budú preplácané až do výšky 50 %.

Obnova rodinných domov v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

06.12 2021, Enviroportal

Zelenému reštartu Slovenska pomôžu investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, predovšetkým vyše pol miliardy eur na obnovu rodinných domov. Počíta sa s energetickou obnovou 30 000 domov.

J. Budaj: Envirofond je dlhodobo používaný najmä vládou

22.11 2021, TASR

Bratislava 19. novembra – Environmentálny fond (EF) je dlhodobo používaný hlavne vládou. Sedemdesiat percent peňazí z fondu je rezervou štátnej pokladnice a tie sa vôbec nepoužívajú. Vďaka nim má Slovensko lepšie parametre rozpočtu, nemá taký deficit a lepšie si tak požičiava na trhoch.

ŠOP SR podporila územia NATURA 2000 sumou viac ako 10 mil. eur

15.11 2021, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia finančne podporuje na územiach NATURA 2000 obhospodarovateľov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom. Do konca roku 2023 ŠOP SR tak preplatí vlastníkom či užívateľom dotknutých pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania sumou celkovo viac ako 10 mil. €.

MŽP poskytne desať miliónov eur na podporu triedeného zberu

15.11 2021, TASR

Bratislava 12. novembra – Envirorezort poskytne desať miliónov eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadatelia budú môcť financovať nákup zberných nádob či veľkokapacitných kontajnerov. 

Rezort vnútra rozširuje zoznam oprávnených obcí

09.11 2021, TASR

Bratislava 8. novembra – Rezort vnútra v snahe pomôcť zlepšiť dostupnosť výzvy pre väčší počet miest a obcí na základe komunikácie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR pristúpil k rozšíreniu zoznamu oprávnených žiadateľov ako ako aj k zjednodušeniu podmienok výzvy zameranej na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Nórske fondy posúvajú Slovensko k zelenej Európe

09.11 2021, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo 9 projektov za 5,6 mil. eur, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a zmierňovaniu dôsledkov klimatickej krízy. 

Vicepremiérka Remišová o klimatickej kríze

08.11 2021, TASR

Bratislava 5. novembra – Svetový klimatický summit v Škótsku má byť dôležitým impulzom pre všetky štáty, aby začali boj proti zmene klímy brať konečne vážne, a aby zásadne znižovali emisie skleníkových plynov. Na ceste k uhlíkovej neutralite sú viaceré slovenské regióny. Pri prechode na zelenú ekonomiku im pomôže 459 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu, klimatické ciele budú tiež financované z nových eurofondov.

Envirofond by mal mať jednoduchší proces poskytovania dotácií

04.11 2021, TASR

Bratislava 3. novembra – Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. 

MŽP schválilo deväť projektov za 5,6 milióna eur, obnoví sa 21 mokradí

29.10 2021, TASR

Bratislava 28. októbra – Envirorezort schválil deväť projektov za 5,6 milióna eur. Vďaka projektom financovaným z nórskych fondov sa obnoví 21 mokradí v šiestich krajoch Slovenska. Zvýši sa aj povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.