Preskočit na obsah

Najlepším projektom Zelených oáz sú Liptovské stromoradia

01.12 2022, Enviroportal

V 16. ročníku grantového programu Zelené oázy si titul Top projekt odnáša občianske združenie Tatry spolu s ocenením pre svojho predsedu Ruda Pada udeleným in memoriam. Vysadené stromy na Liptove sa tak vďaka finančnému daru 1000 eur môžu tešiť na ďalšiu starostlivosť či ďalšie prírastky. Program zároveň otvára novú výzvu, ktorá dobrovoľníkov vyzýva k zodpovedným a udržateľným nápadom, ktoré pomáhajú prírode v ich okolí.

Banskobystrický samosprávny kraj získal na rozvoj NP Muránska planina z plánu obnovy vyše 1,5 mil. eur

10.11 2022, TASR

Banská Bystrica 9. novembra – Organizácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) získali na rozvoj Národného parku (NP) Muránska planina viac ako 1,5 milióna eur. Tri projekty podporené z plánu obnovy sú zamerané na tvorbu a budovanie značky NP, rozvoj cykloturistiky i obnovu Coburgovského parku v Pohorelskej Maši. Informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Nadácia VSE vyhlásila grant na zlepšenie životného prostredia na východe krajiny

07.11 2022, TASR

Košice 5. novembra – Nadácia VSE vyhlásila grantový program Za zdravý a čistý kraj. Jeho poslaním je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Celková suma alokácie grantu je 40.000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 4000 eur.

Envirofond ponúka mestám, obciam a VÚC úvery na financovanie enviroprojektov

26.09 2022, TASR

Bratislava 24. septembra – Envirofond ponúka mestám, obciam a vyšším územným celkom (VÚC) úvery na financovanie environmentálnych projektov.Tie sa nebudú započítavať do ich zadlženosti.

Obnova domov

08.09 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  vyhlásili prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu pozrieť na webe www.obnovdom.sk. Podpora štátu vo výške 14 000, resp. 16 000 alebo až 19 000 eur prispeje k zníženiu spotreby energie do roku 2050 (v budovách o 40 % v porovnaní s úrovňou roku 2020) a k zníženiu emisií z budov (o 79 % v porovnaní s rokom 2020).

Envirofond bude obciam a mestám poskytovať úvery, alokovaných je 50 miliónov eur

23.08 2022, TASR

Bratislava 22. augusta – Environmentálny fond bude obciam a mestám poskytovať úvery. Alokovaných je 50 miliónov eur. Úvery budú mať splatnosť 20 rokov.

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond

17.05 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom (MŽP SR) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

 

SAŽP vyhlásila tri architektonické súťaže na návrhy obnovy domov

10.05 2022, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila tri architektonické súťaže na návrhy riešenia obnovy rodinných domov z plánu obnovy. Odhadovaná hodnota zákaziek je spolu 33.000 eur bez DPH.

MŽP zvýšilo prostriedky na projekty zamerané na triedený zber

10.05 2022, TASR

Bratislava 7. mája – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zvýšilo financie na projekty zamerané na triedený zber komunálnych odpadov. Prostriedky zo zdrojov Európskej únie sa z pôvodných 10 miliónov eur navýšia na 30 miliónov eur.

SAŽP je partnerom klimatického projektu KLÍMA BEST

28.04 2022, Enviroportal

Zastrešujúcim cieľom projektu je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, v informovanosti a správaní cieľových skupín v boji proti klimatickej zmene. V rámci projektu prejde úpravou aj areál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. Financie poskytne Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskych grantov, časť pôjde aj zo štátneho rozpočtu a časť prostriedkov poskytne žiadateľ projektu, ktorým je OZ Ekoenergia.