Preskočit na obsah

20 rokov Karpatského dohovoru: Hodnotenie pokroku, inšpirovanie k činnosti a formovanie budúcnosti

13.10 2023, Enviroportal

Počas posledných dvoch desaťročí došlo k pozoruhodnému posunu v realizácii efektívnych opatrení, ktoré formujú jasnejšiu budúcnosť pre obyvateľov Karpatského regiónu. V dňoch 11. - 13. októbra 2023 sa v srbskom Belehrade uskutoční 7. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor COP7).

V septembri bude vyhlásená nová výzva Obnov dom

05.09 2023, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko.

Na zelené projekty môžu získať samosprávy, školy i nadácie 3,5 mil. eur

13.06 2023, TASR

Beňuš, 12. júna – Na ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov národných parkov (NP) a environmentálne vzdelávanie vyčlenilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) prostredníctvom Environmentálneho fondu (EF) a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR viac ako 3,5 milióna eur.

MIRRI:Na životné prostredie či kultúru pôjde z programu Interreg 44 miliónov eur

31.03 2023, TASR

Bratislava 29. marca – Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT vyhlási Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prvú výzvu. Na ochranu životného prostredia, kultúru, cestovný ruch a zdravotnú starostlivosť pôjde viac ako 44 miliónov eur. 

Obnov dom - nová výzva je zverejnená

28.03 2023, Enviroportal

Projekt, ktorý má za cieľ rekonštruovať a zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30 tisíc rodinných domov môže pokračovať. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  zverejnila 27. 3. 2023 novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. 

Environmentálny fond poskytne dotáciu na zateplenie verejných budov

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Environmentálny fond (EF) poskytne dotáciu na zateplenie verejných budov. Finančná podpora do výšky 400.000 eur na jednu žiadosť má pomôcť aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Environmentálny fond poskytne podporu obciam pri budovaní vodovodnej infraštruktúry

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Environmentálny fond (EF) poskytne pomoc obciam pri budovaní vodovodnej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. Informovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie Tamara Lesná.

Európska zelená dohoda: 4,11 miliardy eur z modernizačného fondu na urýchlenie prechodu na čistú energiu

22.12 2022, Enviroportal

V druhom roku fungovania modernizačného fondu sa vyplatilo celkovo 4,11 miliardy eur na podporu 61 projektov vo ôsmich prijímajúcich krajinách.

Po novom roku sa rozbehne ďalších osem projektov ochrany biodiverzity a životného prostredia

13.12 2022, Enviroportal

Dobrodružná hra, ktorá pritiahne deti do prírody, záchrana vtákov a živočíchov, ktoré strácajú domov kvôli obnove hradu, čistenie a obnova horských prameňov v Malej Fatre – to je niekoľko príkladov užitočných projektov, ktoré získavajú podporu z programu Envirogranty

Najlepším projektom Zelených oáz sú Liptovské stromoradia

01.12 2022, Enviroportal

V 16. ročníku grantového programu Zelené oázy si titul Top projekt odnáša občianske združenie Tatry spolu s ocenením pre svojho predsedu Ruda Pada udeleným in memoriam. Vysadené stromy na Liptove sa tak vďaka finančnému daru 1000 eur môžu tešiť na ďalšiu starostlivosť či ďalšie prírastky. Program zároveň otvára novú výzvu, ktorá dobrovoľníkov vyzýva k zodpovedným a udržateľným nápadom, ktoré pomáhajú prírode v ich okolí.