Brusel odsúhlasil vodárenský projekt na hornej Nitre

09.08 2012, MŽP SR

Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd v siedmich aglomeráciách hornej Nitry, znížiť znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepšiť tak kvalitu životného prostredia v tejto oblasti. To je hlavným cieľom doteraz najväčšieho vodárenského projektu za 102 mil. eur, podporeného z európskych peňazí. Projekt splnil podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci envirorezortu. Európska únia ho posudzovala a schválila pred pár dňami. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu je 55,2 mil. eur a ďalších 9,7 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR.

Brusel odsúhlasil veľký vodárenský projekt za 66 mil. eur v okrese Ilava

06.08 2012, MŽP SR

Zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ako aj zber a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava. To je hlavným cieľom projektu Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorý v uplynulých dňoch posudzovala a schválila Európska komisia. Projekt v hodnote 66 miliónov eur spĺňa podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci Ministerstva životného prostredia SR. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 36,9 mil. eur a ďalších 6,5 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR. Ide už o tretí veľký vodárenský projekt, ktorý Brusel odsúhlasil Slovensku.

LIFE+: 268,4 milióna EUR na 202 nových environmentálnych projektov

25.07 2012, Enviroportal

Európska komisia schválila financovanie 202 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie. Projekty sa týkajú akcií v oblasti ochrany prírody, environmentálnej politiky, zmeny klímy a informovanosti a komunikácie o otázkach životného prostredia. Celkové investičné náklady na tieto projekty predstavujú približne 516,5 milióna EUR, z ktorých EÚ poskytne 268,4 milióna EUR.

EÚ: podpora trvalo udržateľného rozvoja mimo starého kontinentu

11.07 2012, Enviroportal

V rámci sprievodných podujatí konferencie RIO+20 boli predstavené projekty kofinancované Európskou úniou. Ich spoločnou témou je podpora trvalo udržateľného spôsobu života a zeleného rastu mimo Európy.

Zelená škola: Pomohli vyrásť školským projektom

04.07 2012, Enviroportal

Nové ekoučebne, bylinkové špirály, náučné chodníky alebo programy v prírode - to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v závere školského roka úspešne ukončilo 15 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity, vo výške 7 500,- eur, podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA a IKEA v rámci grantového programu Pomáhame vyrásť. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity. 

Brusel obnoví čerpanie eurofondov pre životné prostredie

29.06 2012, MŽP SR

Európska komisia uvoľní finančné prostriedky z fondov EÚ na preplácanie žiadostí o platbu v rámci Operačného programu Životné prostredie. Uvoľnenie týchto platieb je prejavom spokojnosti, ktoré envirorezort prijal na zlepšenie funkčnosti a kontroly čerpania eurofondov.

Nový program na zlepšenie života slovenských komunít

17.05 2012, Enviroportal

SPP, Nadácia SPP a EkoFond spojili svoje sily v programe SPPoločne a finančne podporiť kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov Slovenska sa do 10. júna môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí a miestnych komunít. Prihlasovanie projektov, informovanie o priebehu programu ako aj verejné hlasovanie bude prebiehať online.

Naučme deti vážiť si vodu!

22.03 2012, Enviroportal

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody. Pre členské krajiny OSN je príležitosťou zapojiť sa do aktivít, ktorých cieľom je informovať širokú verejnosť o význame vody a poukázať na nevyhnutnú potrebu chrániť ju a šetriť ňou. Táto potreba je aktuálna aj po 20 rokoch. Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí. 

LIFE+ 2012: EK zverejnila výzvy na predkladanie projektov

14.03 2012, Enviroportal

Európska komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov na projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie - LIFE+. Aktuálne výzvy programu sú zverejnené na stránke http://ec.europa.eu.

Interaktívna mapa projektov zabezpečí prehľad čerpania zdrojov

17.02 2012, MŽP SR

Zvýšiť transparentnosť a úspešnosť čerpania financií z verejných zdrojov a informovať o vzorovo realizovaných projektoch je cieľom interaktívnej Mapy vzorových úspešne realizovaných projektov Operačného programu Životné prostredie (OPŽP). Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP ju do prevádzky spustilo v týchto dňoch. Mapa je k dispozícii pre všetkých návštevníkov portálu OPŽP www.opzp.sk 24 hodín denne. Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska okrem iného prináša aj informáciu o konkrétnych projektoch v blízkom okolí, ktoré môžu mať priamy dosah na život jeho obyvateľov.