Za projekt Chodník zdravia a poznania získalo Martin odmenu 1000 eur

23.10 2015, TASR

Najzaujímavejším v deviatom ročníku grantového programu Zelené oázy bol projekt mesta Martin Chodník zdravia a poznania, za ktorý získalo okrem ceny aj finančnú odmenu 1000 eur.

3. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-3 zameranej na prieskum environmentálnych záťaží

11.09 2015, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje, že dňa 11. 09. 2015 bola zverejnená 3. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Kanalizácia v aglomerácii Sebedražie sa zatiaľ realizovať nebude

24.08 2015, TASR

Odkanalizovanie trojice obcí Sebedražie, Koš a Cigeľ v okrese Prievidza sa zatiaľ robiť nebude. Niekoľkomiliónový projekt mal byť financovaný z prostriedkov Európskej únie, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS), a.s., Banská Bystrica sa však rozhodla už druhú súťaž na dodávateľa prác zrušiť.

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

07.07 2015, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020.

Modrá Tilgnerka ukázala, ako možno zmierniť negatívne účinky zmeny klímy

19.06 2015, TASR

Dažďové jazierko efektívne využívajúce zrážkovú vodu, zelená strecha či parkovisko zo zatrávňovacích dlaždíc miesto betónu. Aj to sú praktické riešenia, ktoré realizovali študenti a pedagógovia zo Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave v rámci svojho environmentálneho projektu Modrá Tilgnerka.

Na životné prostredie môže Slovensko čerpať vyše 3,1 miliardy eur

18.05 2015, TASR

Vyše 3,1 miliardy eur by malo v nasledujúcich rokoch smerovať na ochranu životného prostredia v SR z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Slovensko ich získa vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia.

SaS sa pre program upratovania Slovenska obrátila na GP SR

12.05 2015, TASR

Liberáli sa v súvislosti s Veľkým upratovaním Slovenska, ktorým chce envirorezort bojovať proti čiernym skládkam, obrátili s podnetom na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Podľa SaS mechanizmus programu vytvára veľký priestor na zneužitie verejných zdrojov a "upratovanie" za verejné zdroje aj takého odpadu, ktorého pôvodca je známy.

Slovenskí a maďarskí odborníci skúmali jaskyne v Slovenskom a Aggtelekskom krase

17.03 2015, TASR

Niekoľko zaujímavých poznatkov priniesol vlaňajší výskum jaskýň na území Slovenského krasu a Aggtelekského krasu v Maďarsku. Cieľom spoločného slovensko-maďarského projektu bolo zisťovať možné prepojenie jaskýň v cezhraničnej oblasti, najmä prúdenie krasových vôd, ktoré môžu prenášať potenciálne znečistenie.

Dobrý nápad za 3500 eur

20.02 2015, TASR

Kto má dobrý nápad, ako upraviť a oživiť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi známymi, má opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu. Úspešný projekt môže byť podporený sumou až 3500 eur z programu Pohoda za mestom. TASR o tom informovala Nadácia Ekopolis v Banskej Bystrici.

Hlasujte a pomôžte školám vyrásť

15.01 2014, Enviroportal

Živica s finančnou podporou spoločnosti IKEA Bratislava už tretí rok podporia školy, ktoré sa chcú zmeniť, prostredníctvom grantového kola Pomáhame vyrásť. Desať environmentálnych školských projektov vedúcich k pozitívnej zmene na školách a ich okolí bude podporených celkovou sumou 3 000 €.