MŽP SR: Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy na kompostovanie bioodpadu

20.07 2017, TASR

Bratislava, 18. júla - Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy, ktoré im majú pomôcť s bioodpadom. Na obstaranie záhradných kompostérov na bioodpad produkovaný v domácnostiach je v aktuálnej výzve vyčlenených päť miliónov eur.

V programe Zelené oči možno TSK požiadať o grant do konca augusta

17.07 2017, TASR

Trenčín, 14. júla - Obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ale aj podnikatelia s projektom s verejnoprospešným účelom môžu poslednýkrát v tomto roku využiť možnosť získať grant v maximálnej výške 2000 eur z grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

MPRV: Regióny môžu žiadať o peniaze na zlepšenie dodávok vody a jej čistenie

10.07 2017, TASR

Bratislava, 6. júla - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypísalo novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV.

Témou konferencie v Patinciach bude ochrana vzácnych biotopov

25.05 2017, TASR

Záverečnú konferenciu projektu Life+ na tému Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku zorganizuje Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v dňoch od 31. mája do 1. júna v obci Patince v okrese Komárno.

Ste ekoinovátor? Prihláste sa na letnú školu v rámci projektu ...

23.05 2017, TASR

V Dunajskom nadnárodnom programe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Eco-innovately connected Danube Region.

Na projekty oživenia okolia Dunaja poputuje vyše 55 000 eur

23.05 2017, TASR

Na podporu projektov na kultivovanie a oživenie prostredia Dunaja a Malého Dunaja poputuje z Dunajského fondu vyše 55 000 eur. Peniaze v rámci druhej grantovej výzvy získalo osem projektov neziskových organizácií. Podporené budú aktivity od Bratislavy až po Komárno.

V grantovom programe Zelené oázy získalo podporu 56 000 eur 23 projektov

13.04 2017, TASR

V tomto roku ožijú ďalšie zelené oázy po celom Slovensku, či už pôjde o revitalizáciu parku, obnovu náučného chodníka, vytvorenie komunitnej záhrady, alebo ďalšie ekologické projekty, ktoré sa podarí zrealizovať vďaka pomoci z grantového programu Zelené oázy.

G. Matečná: Slovenské mestá môžu byť vďaka 33 mil. eur z výzvy IROP zelenšie

04.04 2017, TASR

Viac zelene, zdravšie ovzdušie, menej hluku, nové parky, využitie dažďovej vody - to sú oblasti, na ktoré môžu mestá získať finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

TSK aj v tomto roku podporí malé enviroprojekty v rámci programu Zelené oči

17.02 2017, TASR

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj v tomto roku podporí environmentálne zamerané projekty na území kraja. Prostredníctvom grantového programu Zelené oči môžu subjekty čerpať na projekty v roku 2017 maximálne 2000 eur.

Mladí ľudia môžu pomôcť nájsť riešenia efektívneho hospodárenia s vodou

02.01 2017, TASR

Mladí ľudia do 30 rokov môžu až do konca januára 2017 zasielať svoje návrhy efektívneho riešenia hospodárenia s vodou.