Vzdelávacie projekty Živice získali európske ocenenie

16.10 2017, TASR

Bratislava, 14. októbra - Dva vzdelávacie projekty slovenského Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica získali tento mesiac významné európske ocenenie. Ide o cenu GENE (Global Education Network Europe), európskej siete ministerstiev a agentúr zodpovedných za globálne vzdelávanie na národnej úrovni.

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

02.10 2017,

Zelený vzdelávací fond (ZVF) je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít.

Limit výdavkov Envirofondu sa pre požiadavky obcí zvýši o 700.000 eur

29.09 2017, TASR

Bratislava, 27. septembra - Limit výdavkov Environmentálneho fondu na tento rok sa pre požiadavky obcí zvýši o 700. 000 eur. Návrh envirorezortu dnes odsúhlasila vláda.

Lesníci z ČR a SR odstránia na hranici zlú vegetáciu a vysadia ovocné stromy

05.09 2017, TASR

Banská Bystrica, 4. septembra - Projekt s názvom Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch, ktorý sa má realizovať v rokoch 2017 až 2019 štátnymi podnikmi Lesy SR a Lesy ČR, má za sebou prvé kroky.

MPRV: Znížiť extrémne teploty v mestách pomôžu eurofondy z agrorezortu

03.08 2017, TASR

Bratislava, 2. augusta – Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, pomôžu zmierniť aj projekty z výzvy určenej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

MŽP SR: Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy na kompostovanie bioodpadu

20.07 2017, TASR

Bratislava, 18. júla - Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy, ktoré im majú pomôcť s bioodpadom. Na obstaranie záhradných kompostérov na bioodpad produkovaný v domácnostiach je v aktuálnej výzve vyčlenených päť miliónov eur.

V programe Zelené oči možno TSK požiadať o grant do konca augusta

17.07 2017, TASR

Trenčín, 14. júla - Obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ale aj podnikatelia s projektom s verejnoprospešným účelom môžu poslednýkrát v tomto roku využiť možnosť získať grant v maximálnej výške 2000 eur z grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

MPRV: Regióny môžu žiadať o peniaze na zlepšenie dodávok vody a jej čistenie

10.07 2017, TASR

Bratislava, 6. júla - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypísalo novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV.

Témou konferencie v Patinciach bude ochrana vzácnych biotopov

25.05 2017, TASR

Záverečnú konferenciu projektu Life+ na tému Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku zorganizuje Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v dňoch od 31. mája do 1. júna v obci Patince v okrese Komárno.

Ste ekoinovátor? Prihláste sa na letnú školu v rámci projektu ...

23.05 2017, TASR

V Dunajskom nadnárodnom programe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Eco-innovately connected Danube Region.