O dotáciu na elektromobily bol enormný záujem

18.12 2019,

Celá šesťmiliónová suma vyčlenená na podporu kúpy elektromobilov je v tejto chvíli rezervovaná. O 12:00 bola spustená on-line registrácia a celá suma bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd.

MŽP podporí vytrieďovanie komunálneho odpadu prostredníctvom eurofondov

16.12 2019, TASR

Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov podporí Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. TASR o tom informovala Zuzana Onufer z odboru komunikácie MŽP.

Zelené oázy budú tento rok zamerané viac na podporu biodiverzity v mestách

18.11 2019, TASR

Banská Bystrica, 15. novembra - Nadácia Ekopolis spustila v týchto dňoch už 14. ročník grantového environmentálneho programu Zelené oázy.

ŠOP spustila finančné dotácie pre projekty na ochranu prírody

14.11 2019, TASR

Bratislava, 13. novembra - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR spustila na rok 2020 dotácie pre Program ochrany prírody.

Projekt na ochranu ovzdušia získal financie z programu EÚ

11.11 2019, TASR

Bratislava, 7. novembra - Slovenský projekt na ochranu ovzdušia získal prvýkrát finančnú podporu v komunitárnom programe Európskej únie (EÚ). Na projekt pôjde 15 miliónov eur, pričom deväť miliónov eur bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.

St. Ľubovňa:Vodozádržné opatrenia majú zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

11.11 2019, TASR

Stará Ľubovňa, 6. novembra – Projekt vodozádržných opatrení má v Starej Ľubovni zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a znížiť riziko povodní. MŽP SR, riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v týchto dňoch doručilo mestu rozhodnutie o schválení dotácie na realizáciu zámeru vo výške takmer 160 000 eur.

Chute podunajskej prírody

29.10 2019,

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odovzdala dnes (28. októbra 2019) v Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) Dropie slávnostne do užívania altánok, ktorý sa vybudoval v rámci cezhraničného projektu Chute podunajskej prírody (Taste of Danubian Nature).

Environmentálny fond podporí projekty zamerané na ochranu biodiverzity

29.10 2019, TASR

Bratislava, 28. októbra  Projekty zamerané na ochranu biologickej diverzity podporí Environmentálny fond. Žiadatelia môžu získať aj 200 000-eurovú dotáciu pri päťpercentnom spolufinancovaní.

V rámci grantového programu Zelené oči podporil kraj tento rok 59 projektov

21.10 2019, TASR

Trenčín, 20. októbra – Takmer 60 projektov podporí v tomto roku Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči. Úspešní žiadatelia ich musia zrealizovať do konca roka.

Envirovzdelávacie projekty môžu získať finančnú podporu od MŽP

14.10 2019, TASR

Bratislava, 11. októbra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo v piatok ďalšiu výzvu na podporu envirovzdelávacích projektov. Výška podpory pre projekty s regionálnym významom je maximálne 5000 eur. Projekty s celoslovenským významom môžu získať 10.000 eur.