Druhá grantová výzva Dunajského fondu

05.10 2016,

Termín podávania žiadostí: 22. 09. - 15. 12. 2016
Podmienky výzvy: nájdete tu.
Žiadosť je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Rozpočet k žiadosti je potrebné vyplniť v tomto formulári.
Viac informácií: http://www.dunajskyfond.sk/2-grantova-vyzva-september-2016

Vyhlásili druhú grantovú výzvu Dunajského fondu

04.10 2016, TASR

V rámci nadačného programu Dunajský fond vyhlásila Stredoeurópska nadácia druhé grantové kolo, ktoré je zamerané na oživovanie a skvalitňovanie verejných priestorov na Dunaji a Malom Dunaji. TASR o tom informoval Juraj Tedla zo Stredoeurópskej nadácie.

V grantovom programe Zelené oázy získalo 21 projektov podporu 56.000 eur

18.04 2016, TASR

V 10. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft, získalo 21 projektov podporu v celkovej sume 56 000 eur. Grantový program podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Projekt Budovanie ModroZelenej infraštruktúry v strednej a východnej Európe

05.04 2016,

Modrozelená infraštruktúra je relatívne nový pojem, ktorý sa stále viac objavuje v diskusiách a článkoch na témy týkajúce sa ochrany prírody a životného prostredia.

Oznam o zverejnení výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia

23.03 2016,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 21. 03. 2016 bola zverejnená 10., 11. a 12. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Ministerstvo životného prostredia chce v odstraňovaní skládok pokračovať

22.01 2016, TASR

Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) dnes v obci Novosad v Trebišovskom okrese zhodnotil program Veľké upratovanie Slovenska. Zapojilo sa doň celkovo 490 samospráv, najviac v okrese Trebišov.

Dunajský fond CEF vyhlásil prvú grantovú výzvu

15.01 2016, TASR

V rámci prvej dotačnej výzvy nadačného programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) Dunajský Fond sa žiadatelia o grant môžu uchádzať o prostriedky v celkovej výške 30.000 eur. Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektov a kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

Brusel odsúhlasil vodárenský projekt na hornej Nitre

09.08 2012, MŽP SR

Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd v siedmich aglomeráciách hornej Nitry, znížiť znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepšiť tak kvalitu životného prostredia v tejto oblasti. To je hlavným cieľom doteraz najväčšieho vodárenského projektu za 102 mil. eur, podporeného z európskych peňazí. Projekt splnil podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci envirorezortu. Európska únia ho posudzovala a schválila pred pár dňami. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu je 55,2 mil. eur a ďalších 9,7 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR.

Brusel odsúhlasil veľký vodárenský projekt za 66 mil. eur v okrese Ilava

06.08 2012, MŽP SR

Zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ako aj zber a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava. To je hlavným cieľom projektu Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorý v uplynulých dňoch posudzovala a schválila Európska komisia. Projekt v hodnote 66 miliónov eur spĺňa podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci Ministerstva životného prostredia SR. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 36,9 mil. eur a ďalších 6,5 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR. Ide už o tretí veľký vodárenský projekt, ktorý Brusel odsúhlasil Slovensku.

LIFE+: 268,4 milióna EUR na 202 nových environmentálnych projektov

25.07 2012, Enviroportal

Európska komisia schválila financovanie 202 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie. Projekty sa týkajú akcií v oblasti ochrany prírody, environmentálnej politiky, zmeny klímy a informovanosti a komunikácie o otázkach životného prostredia. Celkové investičné náklady na tieto projekty predstavujú približne 516,5 milióna EUR, z ktorých EÚ poskytne 268,4 milióna EUR.