Na Poiplí zahniezdil rekordný počet párov vzácnej brehule hnedej

22.06 2020,

Brehuľa hnedá (Riparia riparia) patrí medzi lastovičkovité vtáky, je kritériovým druhom Chráneného vtáčieho územia Poiplie (ďalej CHVÚ) pre ktorého ochranu bolo územie zaradené do sústavy chránených území Natura2000 a cieľovým druhom aktuálne prebiehajúceho projektu LIFE Obnova mokradí a ochrana vtákov v Chránených vtáčích územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku, ktorý realizuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.

EK: Konzultácie k zelenej obnove

16.06 2020,

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy vlna renovácie, ktorá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

BROZ: Za posledné dva roky sa strojnásobil počet katranu tatárskeho

10.06 2020, TASR

Bratislava, 9. júna - Vďaka obnove pastvy v lokalite Starý vrch v okolí obce Mužla v okrese Nové Zámky sa darí vzácnej rastline katranu tatárskemu. Za posledné dva roky sa podarilo jej početnosť strojnásobiť. TASR o tom informovala Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).


Na Záhorie sa vrátil vzácny včelárik zlatý

05.06 2020,

Včelárik zlatý je vzácny druh vtáka, ktorý púta pozornosť najmä svojim výrazným sfarbením. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s nadáciou Green Foundation a Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) pripravilo podmienky pre návrat tohto jedinečného operenca v rámci Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Projekt spočíval najmä v úprave pieskovej steny, ktorú včelárik využíva na hniezdenie.

Napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody

21.05 2020,

Európska komisia otvorí v septembri 2020 výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne prostriedky vo výške 1 miliardy EUR na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal). Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.

Zlepšenie kvality ovzdušia

12.05 2020,

Jedným z nástrojov na podporu realizácie zámerov Programového vyhlásenia vlády SR je aj projekt Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblastiach kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Ochranári a priestoroví plánovači sa spojili, aby zlepšili ochranu migračných koridorov šeliem

30.04 2020,

Ochrana migračných trásveľkých šeliem je kľúčová pre ich prežitie v prírode. Migračné koridory treba poznať a chrániť v celej dĺžke a naprieč krajinami. To je cieľ projektu ConnectGREEN, v rámci ktorého práve prebieha mapovanie v teréne. Výsledkom projektu bude databáza migračných trás a opatrení pre ich ochranu i učebné materiály pre študentov priestorového  plánovania.

Na zelené vodozádržné opatrenia pôjde z OP KŽP ďalších 10 miliónov eur

28.04 2020, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť v poradí už 62. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia za 10 mil. eur z Kohézneho fondu na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Podporené budú projekty, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Tie sa prejavujú predovšetkým vo forme sucha a letných horúčav.

Prestížny program GLOBE je už aj na Slovensku

23.04 2020, MŽP SR

Slovensko sa oficiálne zapojilo do medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho programu GLOBE, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA. Slovenské školy majú jedinečnú možnosť využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať merania a praktické experimenty.Veľvyslanectvo USA na Slovensku vyzdvihuje spoluprácu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a agentúry NASA najmä pri príležitosti 50. výročia medzinárodného Dňa Zeme. Ten si každoročne pripomíname 22. apríla.

Podpora kúpy elektromobilov pozastavená

02.04 2020,

Ministerstvo hospodárstva SR dočasne pozastavilo dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je súčasná situácia spôsobená koronakrízou.