V Slovnafte sfunkčnili odstavenú výrobnú jednotku

14.08 2015, TASR

Do 14.8. môže v blízkosti rafinérie Slovnaft v Bratislave dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a vyskytnúť sa aj spaľovanie uhľovodíkov na poľných horákoch sprevádzané zadymením. Ako zdôraznil hovorca Slovnaftu Anton Molnár, nejde o žiadnu mimoriadnu situáciu.

Ružomberok: V čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej pribudne práčka plynov

21.05 2015, TASR

Vo veľkokapacitnej čistiarni odpadových vôd v ružomberskej mestskej časti Hrboltová by malo už čoskoro pribudnúť ďalšie zariadenie na zníženie emisií znečisťujúcich látok z biofiltra. Zadováženie a inštalácia tzv. práčky plynov si vyžiada investíciu v hodnote 300 000 €.

Ružomberské papierne už naplno spaľujú čistiarenské biokaly

18.05 2015, TASR

Celulózo-papierenský podnik Mondi SCP Ružomberok získal na základe úspešných výsledkov minuloročnej skúšobnej prevádzky právoplatné povolenie na trvalú prevádzku spoluspaľovania biokalov z veľkokapacitnej čistiarne odpadových vôd vo svojom kotle na biomasu.

Bratislava: Pre chemickú skládku vo Vrakuni plánujú aktivisti diskusné fórum

11.05 2015, TASR

Nájsť možné riešenie, ako odstrániť problém s chemickou skládkou v bratislavskej Vrakuni či vytvoriť verejný tlak, aby kompetentní konali.

Bratislava: Pre chemickú skládku zvažuje starosta Vrakune ostrý štrajk

24.04 2015, TASR

Starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc zvažuje pre bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova možnosť vstúpiť do ostrého štrajku či organizovanie protestných akcií.

Životné prostredie Európy 2015: budúcnosť závisí od odvážnejších krokov v oblasti politiky, znalostí, investícií a inovácií

04.03 2015, Enviroportal

Politické opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy priniesli Európe značné výhody - zlepšenie stavu životného prostredia a kvality ľudského života a zároveň stimuláciu inovácií, tvorbu pracovných miest a hospodársky rast.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

EÚ: lepšia informovanosť občanov o hrozbe závažných havárií

15.08 2012, Enviroportal

Nové predpisy zabezpečujúce lepšiu informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú priemyselné komplexy v ich bezprostrednej blízkosti, sú v platnosti od 13. augusta. Tieto pravidlá tvoria súčasť inak veľmi technickej aktualizácie smernice Seveso, ktorá je kľúčovým nástrojom riadenia priemyselných rizík a ktorej znenie sa prispôsobuje tak, aby sa v ňom odzrkadľovali nedávne zmeny v medzinárodnej a európskej klasifikácii chemikálií.

Inšpektori ochrany vôd ukladali pokuty

31.07 2012, Enviroportal

Dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh, ako aj ďalších zákonov. Na tieto oblasti sa zamerali inšpektori ochrany vôd zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Tí v prvom polroku tohto roka vykonali 587 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 124 kontrolách, za čo udelili 101 pokút vo výške takmer 97-tisíc eur.   

EEA: Ekonomické oživenie a studená zima 2010 zvýšili emisie skleníkových plynov v EÚ

31.05 2012, Enviroportal

Chladná zima a ekonomické oživenie v roku 2010 viedli v Európe k zvýšeniu emisií skleníkových plynov a to aj napriek intenzívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Inventarizácia skleníkových plynov potvrdila predchádzajúce odhady Európskej environmentálnej agentúry (EEA).