Preskočit na obsah

V Slovenskom raji bojujú ochranári s inváznymi druhmi rastlín

22.09 2023, TASR

Spišská Nová Ves 21. septembra – Počas augusta a septembra pracovníci Správy Národného parku (NP) Slovenský raj aktívne odstraňujú invázne nepôvodné druhy rastlín. Ich rozšírenie zaznamenávajú ochranári najmä v severnej časti územia. Informovala o tom Správa NP na svojej webovej stránke s tým, že ako problémové sa javia najmä tri druhy. Ide o netýkavku žliazkatú, ktorá sa dostáva do A zóny národného parku v Prielome Hornádu.

Najnavštevovanejšou lokalitou NP Veľká Fatra je Gaderská dolina

20.09 2023, TASR

Martin 19. septembra – Najnavštevovanejšou lokalitou Národného parku (NP) Veľká Fatra je počas celého týždňa Gaderská dolina. Správa NP Veľká Fatra o tom informovala po vyhodnotení augustového fyzického sčítavania turistov v Gaderskej a Ľubochnianskej doline. 

Správa NP Muránska planina plánuje tento rok ťažiť o tretinu menej dreva

20.09 2023, TASR

Revúca 19. septembra – Plánovaná ťažba Správy Národného parku (NP) Muránska planina v tomto roku predstavuje približne dve tretiny možnej úmyselnej ťažby. V porovnaní s obdobím pred reformou národných parkov ťažba na území NP poklesla o viac ako dvojnásobok. Informoval riaditeľ Správy NP Muránska planina Ján Šmídt. 

Expozíciu tatranskej prírody navštívilo menej turistov ako vlani

20.09 2023, TASR

Vysoké Tatry 19. septembra – Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici má za sebou ďalšiu sezónu. Počas uplynulých štyroch mesiacov si pohľad na vzácne druhy tatranskej flóry nenechalo ujsť viac ako 13.300 návštevníkov

Jesenný manažment na Vihorlatských rašeliniskách

20.09 2023, Enviroportal

Okrem majestátnych bukových lesov sa v Správe CHKO Vihorlat nachádzajú aj zaujímavé rašeliniská. V severnej časti chránenej oblasti sú tri významné rašeliniská – Postávka, Hypkania a Ďurova mláka, v južnej časti rašelinisko Pod Tŕstím.

Devínska Kobyla bude súčasťou zoznamu prírodných rezervácií

18.09 2023, Enviroportal

Devínska Kobyla, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a európskej sústavy chránených území Natura 2000, bude od 1. januára 2024 oficiálne na zozname prírodných rezervácií. Ministerstvo životného prostredia docielilo konsenzus medzi ochranármi a verejnosťou, vďaka ktorému sa zväčší územie chránenej oblasti, no zároveň sa neobmedzí voľný pohyb ľudí.

Rekonštrukcia na Senianskych rybníkoch má zlepšiť vodný režim v rezervácii

18.09 2023, TASR

Senné 16. septembra – V Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Senianske rybníky pri Iňačovciach v okrese Michalovce opravili hrádze a zrekonštruovali prívodný kanál, ktorý zásobuje vodou celú rybničnú sústavu. Ochranári aj rybnikári tak NPR aj hospodárske rybníky dokážu spoľahlivejšie zásobovať vodou, ochrániť pred suchom a zlepšiť tak podmienky pre vzácne druhy vodných vtákov, ktoré nehniezdia nikde inde na Slovensku. Informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko. 

Zmena klímy ma negatívny vplyv i na hrad Modrý Kameň, tvrdí riaditeľka

12.09 2023, TASR

Modrý Kameň 11. septembra – Zmena klímy má negatívny vplyv i na národné kultúrne pamiatky, týka sa to aj hradu Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. Potvrdila riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová. 

Regionálni aktéri zo Slovenského krasu vyjadrili podporu zonácii NP

06.09 2023, TASR

Brzotín 5. septembra – Zástupcovia vedeckých inštitúcií, ochrancov prírody, poľnohospodárskych subjektov, mimovládnych organizácií, miestnej verejnej správy či podnikateľov v cestovnom ruchu zo Slovenského krasu vyjadrili podporu schváleniu zonácie Národného parku (NP) Slovenský kras. Urobili tak v spoločnom vyhlásení, ktoré doručili premiérovi Ľudovítovi Ódorovi i na Úrad vlády SR. Informoval predseda Rady NP Slovenský kras a jeden zo signatárov vyhlásenia Miroslav Fulín. 

MŽP SR eviduje vyše 2 200 ponúk na predaj pozemkov v národných parkoch

21.08 2023, Enviroportal

Za prvých 5 týždňov od spustenia výkupu pozemkov v národných parkoch z plánu obnovy a odolnosti navštívilo oficiálnu webovú aplikáciu www.ponukavykupupozemkov.sk vyše 27 tisíc návštevníkov