Preskočit na obsah

Svätý Anton: Múzeum zrealizovalo vlani viacero investičných akcií

28.05 2018, TASR

Svätý Anton, 25. mája - Múzeu vo Svätom Antone sa podarilo v minulom roku zrealizovať viacero investičných akcií. Okrem opravy mostíkov a akvaduktov v priľahlom parku, rekonštruovalo i strechy a komíny, opravilo oporný múr či príjazdovú komunikáciu do parku.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.