Preskočit na obsah

Zhodnotenie sucha v roku 2022

16.01 2023, Enviroportal

Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov na území Slovenska bola úroda veľmi nízka a sucho významne zasiahlo aj lesné ekosystémy.

Extrémne sucho bolo minulý rok na viac ako polovici územia Slovenska

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Konštatuje to vo svojej analýze Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého sa extrémne suché podmienky vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov bola úroda veľmi nízka a sucho významne zasiahlo aj lesné ekosystémy.

Európska komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

10.11 2022, Enviroportal

Hnojivá majú zásadný význam pre potravinovú bezpečnosť. Ich výroba a náklady na ne do veľkej miery závisia od zemného plynu. Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila celosvetovú krízu dodávok minerálnych hnojív a energetickú krízu, ktoré ohrozujú celosvetovú potravinovú bezpečnosť a odrážajú sa v cenách potravín.

Začínajúce až mierne sucho je zatiaľ na malom území juhozápadu SR

24.10 2022, TASR

Bratislava 23. októbra – Začínajúce až mierne sucho je zatiaľ na malom území juhozápadného Slovenska. Striedajú sa obdobia s nadnormálnymi a podnormálnymi zrážkami. Uviedli klimatológ Pavel Faško a Lívia Labudová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Pre lesníctvo a poľnohospodárstvo je najviac alarmujúce zimné sucho

19.09 2022, TASR

Bratislava 18. septembra – Pre lesníctvo, poľnohospodárstvo a vodohospodárstvo je na Slovensku najviac alarmujúce tzv. zimné sucho. Začiatok sucha sa podľa deficitu zrážok datuje od septembra minulého roku.

Európska komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

03.08 2022, Enviroportal

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu o vypracovaní možného právneho predpisu o zdraví pôdy. Cieľom návrhu je špecifikovať podmienky na zabezpečenie zdravej pôdy, určiť možnosti monitorovania pôdy a stanoviť pravidlá prispievajúce k udržateľnému využívaniu pôdy a jej obnove. Konzultácia bude otvorená do 24. októbra 2022.

Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej zmeny

19.07 2022, TASR

Bratislava 18. júla – Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej zmeny. Modely do konca júla nepredpovedajú významnejšie celoplošné zrážky, nanajvýš búrky, ktoré však zmierňujú sucho len v lokalitách, kde sa vyskytnú. Uviedol klimatológ Pavel Matejovič.

Umelé objekty často zaberajú najúrodnejšie plochy

06.12 2021, Enviroportal

Budovanie logistických parkov, priemyselných závodov, novej dopravnej infraštruktúry či obydlí má za následok kontinuálny pokles výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Z celkového počtu 74 priemyselných parkov Slovenska je až 63 % typu „greenfield“, teda postavených na zelených lúkach.

SR by mala upraviť zoznam zraniteľných oblastí ohrozených dusičnanmi

30.11 2021, TASR

Bratislava 29. novembra – Slovensko by malo upraviť zoznam citlivých a zraniteľných oblastí, ktoré sú ohrozené znečistením dusičnanmi z poľnohospodárstva. Celkový počet sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšil z 1344 na 1395. 

EÚ koná proti odlesňovaniu, nelegálnym vývozom odpadu a na ochranu pôdy

18.11 2021, TASR

Brusel 17. novembra – Európska komisia (EK) v stredu prijala tri nové iniciatívy potrebné na pretavenie cieľov Európskej zelenej dohody do reality.