Úrady v Naí Dillí sa pre smog snažia obmedziť premávku na cestách

01.01 2016, TASR

Úrady v indickej metropole Naí Dillí dnes zakázali majiteľom vyše 1 milióna súkromných áut vyjsť na cesty. Dôvodom je smog. Indické hlavné mesto patrí medzi najznečistenejšie na svete.

Mnohí Európania sú naďalej vystavení škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie

24.09 2012, Enviroportal

Takmer tretina obyvateľov európskych miest je vystavená nadmerným koncentráciám tuhých častíc (PM) v ovzduší. Tuhé častice patria z hľadiska škodlivosti pre ľudské zdravie k najzávažnejším látkam znečisťujúcim životné prostredie, pretože prenikajú do citlivých častí dýchacej sústavy. EÚ dosiahla v uplynulých desaťročiach pokrok pri znižovaní úrovne látok, ktoré spôsobujú acidifikáciu ovzdušia. Z novej správy, ktorú zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však vyplýva, že v mnohých európskych regiónoch pretrvávajú problémy s koncentráciou PM v ovzduší a prízemným ozónom.

ImaginAIR – súťaž o najlepší fotopríbeh

24.09 2012, Enviroportal

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, ovplyvňuje ľudské zdravie a životné prostredie. Aj keď je ,,neviditeľný", jeho znečistenie škodí rastlinám a zvieratám, spúšťa ochorenia dýchacích ciest a skracuje človeku život. Upozorniť na znečistenie ovzdušia v rôznych častiach Európy chce Európska environmentálna agentúra (EEA) prostredníctvom vyhlásenej fotografickej súťaže ImaginAIR. Každý súťažiaci môže ukázať, aký vplyv má ovzdušie na kvalitu života v tej časti Európy, kde žije.

SIŽP: Inšpektori uložili pokuty za znečisťovanie ovzdušia

10.08 2012, Enviroportal

Dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, zákona o fluórovaných skleníkových plynoch ako aj kvality pohonných látok na čerpacích staniciach. Ani tieto oblasti neunikli pozornosti inšpektorov zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V prvom polroku tohto roka vykonali 310 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili v 44 prípadoch. Za tie uložili 9 opatrení na nápravu a 36 pokút vo výške vyše 24-tisíc eur.

Inšpektori ochrany ovzdušia môžu využiť nové mobilné laboratóriá

04.07 2012, Enviroportal

Odhaliť potenciálnych znečisťovateľov ovzdušia, dosiahnuť zníženie emisií a zvýšenie kvality ovzdušia. To je hlavným cieľom projektu, na ktorom už tretí rok pracujú odborníci z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia - Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Projekt v hodnote takmer 940-tisíc eur je spolufinancovaný z eurofondov v rámci Operačného programu Životné prostredie. Vďaka nemu už v najbližších dňoch začnú inšpektori s kontrolami, pri ktorých využijú nové mobilné laboratóriá.

EEA: Európa musí znížiť koncentráciu ozónu v ovzduší

21.03 2012, Enviroportal

Zvýšené hodnoty prízemného ozónu spôsobujú zdravotné problémy, znižujú výnosy plodín a poškodzujú životné prostredie. Jeho koncentrácia v ovzduší nie je len problémom Európy. Výšku nameraných hodnôt ovplyvňujú emisie všetkých krajín severnej pologule a najmä odvetvia ,,bez hraníc" ako je námorná a letecká doprava.

Inšpektori vlani skontrolovali kvalitu benzínu a nafty na čerpacích staniciach

20.02 2012, Enviroportal

Dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a v rámci toho aj kontrola kvality pohonných látok. Aj toto bolo v pozornosti inšpektorov ochrany ovzdušia z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia - Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorí zistili porušenie predpisov pri 69 kontrolách, čo je približne 11,5 percenta z celkového počtu kontrol. Celkovo uložili 71 pokút vo výške vyše 50-tisíc eur. Inšpektori v roku 2011 riešili 69 podnetov od občanov, z ktorých zistili porušenie zákona v 9 prípadoch.