Mnohí Európania sú naďalej vystavení škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie

24.09 2012, Enviroportal

Takmer tretina obyvateľov európskych miest je vystavená nadmerným koncentráciám tuhých častíc (PM) v ovzduší. Tuhé častice patria z hľadiska škodlivosti pre ľudské zdravie k najzávažnejším látkam znečisťujúcim životné prostredie, pretože prenikajú do citlivých častí dýchacej sústavy. EÚ dosiahla v uplynulých desaťročiach pokrok pri znižovaní úrovne látok, ktoré spôsobujú acidifikáciu ovzdušia. Z novej správy, ktorú zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však vyplýva, že v mnohých európskych regiónoch pretrvávajú problémy s koncentráciou PM v ovzduší a prízemným ozónom.

ImaginAIR – súťaž o najlepší fotopríbeh

24.09 2012, Enviroportal

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, ovplyvňuje ľudské zdravie a životné prostredie. Aj keď je ,,neviditeľný", jeho znečistenie škodí rastlinám a zvieratám, spúšťa ochorenia dýchacích ciest a skracuje človeku život. Upozorniť na znečistenie ovzdušia v rôznych častiach Európy chce Európska environmentálna agentúra (EEA) prostredníctvom vyhlásenej fotografickej súťaže ImaginAIR. Každý súťažiaci môže ukázať, aký vplyv má ovzdušie na kvalitu života v tej časti Európy, kde žije.

SIŽP: Inšpektori uložili pokuty za znečisťovanie ovzdušia

10.08 2012, Enviroportal

Dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, zákona o fluórovaných skleníkových plynoch ako aj kvality pohonných látok na čerpacích staniciach. Ani tieto oblasti neunikli pozornosti inšpektorov zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V prvom polroku tohto roka vykonali 310 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili v 44 prípadoch. Za tie uložili 9 opatrení na nápravu a 36 pokút vo výške vyše 24-tisíc eur.

Inšpektori ochrany ovzdušia môžu využiť nové mobilné laboratóriá

04.07 2012, Enviroportal

Odhaliť potenciálnych znečisťovateľov ovzdušia, dosiahnuť zníženie emisií a zvýšenie kvality ovzdušia. To je hlavným cieľom projektu, na ktorom už tretí rok pracujú odborníci z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia - Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Projekt v hodnote takmer 940-tisíc eur je spolufinancovaný z eurofondov v rámci Operačného programu Životné prostredie. Vďaka nemu už v najbližších dňoch začnú inšpektori s kontrolami, pri ktorých využijú nové mobilné laboratóriá.

EEA: Európa musí znížiť koncentráciu ozónu v ovzduší

21.03 2012, Enviroportal

Zvýšené hodnoty prízemného ozónu spôsobujú zdravotné problémy, znižujú výnosy plodín a poškodzujú životné prostredie. Jeho koncentrácia v ovzduší nie je len problémom Európy. Výšku nameraných hodnôt ovplyvňujú emisie všetkých krajín severnej pologule a najmä odvetvia ,,bez hraníc" ako je námorná a letecká doprava.

Inšpektori vlani skontrolovali kvalitu benzínu a nafty na čerpacích staniciach

20.02 2012, Enviroportal

Dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a v rámci toho aj kontrola kvality pohonných látok. Aj toto bolo v pozornosti inšpektorov ochrany ovzdušia z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia - Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorí zistili porušenie predpisov pri 69 kontrolách, čo je približne 11,5 percenta z celkového počtu kontrol. Celkovo uložili 71 pokút vo výške vyše 50-tisíc eur. Inšpektori v roku 2011 riešili 69 podnetov od občanov, z ktorých zistili porušenie zákona v 9 prípadoch.