SIŽP: Inšpektori odpadového hospodárstva zistili vlani najviac nedostatkov v obciach

16.02 2012, Enviroportal

Inšpektori odpadového hospodárstva z rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia - Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali vlani takmer 800 kontrol. Porušenie predpisov zistili pri vyše 300 z nich, teda pri takmer každej tretej. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 284 pokút vo výške vyše 220-tisíc eur. Inšpektori kontrolovali aj na základe podnetov od občanov či anonymných oznámení; najčastejšie sa tieto podania týkali čiernych skládok.

Nepovolené zhodnocovanie odpadov chce MŽP SR riešiť aj prostredníctvom projektov

13.02 2012, MŽP SR

Kopy elektroodpadu a autoplasotv nachádzajúcich sa na dvoroch a pri obytných domoch, ako aj kúdoly hustého, štipľavého dymu zo záhrad. Aj takto vyzerajú v týchto dňoch niektoré osady či obce na Slovensku. Tento závažný environmentálny problém, ktorý je výsledkom sociálneho vývoja volá po urgentnom riešení.

EP: Poslanci schválili nové pravidlá narábania s elektronickým odpadom

20.01 2012, Enviroportal

Objem recyklovaných chladničiek, mobilných telefónov a ďalších prístrojov sa už čoskoro zvýši. Európsky parlament (EP) schválil nové ciele zberu a recyklácie elektroniky, na ktorých sa poslanci vopred dohodli s členskými štátmi. Novelizácia smernice z roku 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení umožní spotrebiteľom vrátiť drobný odpad vo viacerých predajniach a zníži mieru byrokracie pre podnikateľov.

Výzva pre úspešné obce – zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve!

18.01 2012, Enviroportal

Priatelia Zeme - SPZ nadväzujú na predchádzajúce ročníky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj a vyhlasujú ďalší, už tretí ročník. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí a samospráv, ktoré venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj poukazuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach.

Skládku Luštek rozšíria o 7,5 hektára a milión metrov kubických

17.01 2012, TASR

Dubnica n/Váhom - Spoločnosť Marius Pedersen rozšíri skládku komunálneho odpadu Luštek v katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom. Umožní jej to zmena územného plánu, ktorú schválili na decembrovom zasadnutí poslanci dubnického mestského zastupiteľstva.